Actie: Behoud volwaardig ziekenhuis in Hengelo

Zoals jullie wellicht al gemerkt hebben heeft de Raad van Bestuur (dat is een chique naam voor een directie die meer geld voor zichzelf binnen harkt), van het ziekenhuis ZGT gemeend weer eens een bezuiniging te moeten aankondigen. Onderdeel van deze plannen zal waarschijnlijk de verdere ontmanteling van de locatie Hengelo zijn. Ook hebben ze aangekondigd dat andere partijen in de keten het maar voor hen op moeten lossen.

Zinnige zorg

In een artikel in de lokale krant probeert de Raad van Bestuur (RvB) van het ZGT met hippe termen voorbeelden te geven waar het in de toekomst naar toe wil gaan. Termen als E-zorg, innoveren, investeren en zinnige zorg worden er dan genoemd. We weten inmiddels dat er op de geleverd zorg € 15 miljoen bezuinigd gaat worden. Wij zien deze actie met mooie woorden als: “het over de muur gooien van zorg naar o.a. de huisartsen die zich al over de kop werken.” Hetzelfde geldt voor de verpleegkundigen en de clienten die de dupe worden van deze “hippe Raad van Bestuur”. Ook Menzis, de locale verzekeraar, is mede schuldig aan de huidige situatie. We zullen ook Menzis aanspreken op hun destructief gedrag waarin ze totaal zijn vergeten dat ze ooit in Twente ontstaan zijn.

Personeel en patiënten

Dat deze bezuinigingsactie de locatie in Hengelo hard gaat treffen is duidelijk. We zien de laatste jaren een stelselmatige afbraak van het ziekenhuis en een opbouw/uitbreiding van het ziekenhuis in Almelo. Dit gaat grote gevolgen hebben voor het personeel die ze nu maanden in onzekerheid zullen laten, en dat is onverteerbaar en niet sociaal.

Verder zien we dat alle investeringen in Hengelo met onmiddellijke ingang zijn gestopt waardoor de vernieuwing en bundeling van de combi spoedeisende hulp en de huisartsenpost per direct stil is komen te liggen. In de krant wordt er zelfs al gesproken van de sluiting van de spoedpost, wat een ramp zal zijn voor de patiënten in Hengelo. Het is dan maar de vraag of de aanrijtijden van de ambulances binnen de norm blijven en of het minima gaat lukken om op tijd naar de spoedpost van ZTG in Almelo te komen. Wij vragen ons dan ook af of de RvB ervoor zichzelf zit of voor de patiënten? De artikelen die we recentelijk hebben gezien doet ons vermoeden dat ze vooral goed voor zichzelf, de locatie Almelo en de medische staf zorgen. Personeel en patiënten zijn ongeschikt net als kwaliteit van zorg en beschikbaarheid van zorg lokaal.

Almelose politiek

Het bijzondere is dat de Almelose politiek erg stil is. Ze komen laat in actie als ze dat al doen en laten het gelaten over zich heen komen. Weten zij meer van de plannen en verwachten zij dat Almelo er beter vanaf komt dan Hengelo? Wij denken van wel, er is een actie van de SP in Hengelo maar de SP in Almelo is ook stil. Zo ook de andere landelijke politieke partijen. Wij zijn een lokale partij en komen wel in actie.

Basis ziekenhuis of volwaardig ziekenhuis

De politieke partijen in Hengelo hebben het al over een basis ziekenhuis in Hengelo, wat dat precies inhoudt weten we niet, we kunnen geen enkele definitie vinden van een basis ziekenhuis. Het lijkt er dus op dat er politieke partijen in Hengelo zijn die zich er al bij hebben neergelegd dat er niets meer aan te doen is en we een dependance worden van het ziekenhuis in Almelo. Het enige wat men kan bedenken is een gesprek met de Raad van Bestuur. Het horrorscenario is dat we dezelfde faciliteiten krijgen als in Oldenzaal die door de ZGT volledig gesaneerd is. Lokaal Hengelo vindt dat er een volwaardig ziekenhuis in Hengelo zou moeten zijn, dus niet meebewegen met de gekke plannen van een directie die zich Raad van Bestuur noemt. We zullen het ook aankaarten bij de zorgverzekeraar omdat die een belangrijke rol speelt in de financiering van het behoud van het ziekenhuis in Hengelo.

Website-Facebook

Omdat we een volwaardig ziekenhuis erg belangrijk vinden zullen we maandag een website in de lucht brengen waarin we de inwoners van Hengelo gaan informeren over de acties van het ziekenhuis. We roepen medewerkers van de ZGT locatie Hengelo op om (eventueel anoniem) met informatie te komen over de situatie binnen het ziekenhuis. We kunnen de inwoners van Hengelo e.o. daar ook informeren over de voortgang van de petitie. De URL/Website (behoudvolwaardigziekenhuishengelo) is inmiddels in de lucht en de Facebookpagina komt zo snel mogelijk.

Petitie

We zagen het al aankomen en hadden een volwaardig ziekenhuis in Hengelo al in onze speerpunten gezet en helaas krijgen we gelijk en daarom roepen wij op:

Doe mee en teken de petitie zodat we een vuist kunnen maken naar zowel de RvB van de ZGT als de verzekeraar die bepaalt dat er steeds minder directe zorg is in Hengelo.

https://volwaardigziekenhuishengelo.petities.nl

Lokaal-Hengelo voor volwaardig ziekenhuis in Hengelo