Afvalgekte!

Niet alleen in Hengelo maar in heel Nederland  wordt er steeds meer over de interessante aspecten van de afvalhandel gepraat. Journalist, Syp Wynia, van de Elsevier schreef daar onlangs nog een heldere column over. Het ging hier over de klimaatindustrie en hoe burgers voor de gek, of dom mag ook, worden gehouden als het gaat om het klimaat versus economie. U zult zeggen klimaatindustrie bestaat die dan? En het antwoord is ja, die bestaat écht en met zelfs een lobbyist in de persoon van voormalig D66-kamerlid Boris van Ham. Deze toplobbyist wordt ingehuurd door de verenigde afvalbedrijven. Het gaat namelijk om heel veel geld en dat moet bij de kabinetsformatie wel vastgelegd worden in het regeerakkoord. Big business dus!

Wynia geeft in zijn artikel aan dat een zeer interessant onderdeel van de afvalhandel in Nederland de afvalverbranders zijn. We hebben er twaalf en deze zijn ontstaan omdat men (terecht) van de afvalstort (afvalbulten) af wilde en deze worden gesubsidieerd (bouw en exploitatie) door de overheid. Door al die subsidies is er een overcapaciteit ontstaan en om de exploitatie rond te krijgen (winst op peil te houden) importeert een ieder ongesorteerd (dus geen gescheiden) afval vanuit het buitenland (o.a. Italië, Engeland en Ierland). Afvalverbranders die gesubsidieerd worden door de overheid maar die ongesorteerd afval vanuit het buitenland laten komen, daar wordt geen afvalstoffenheffing op geheven. Beetje raar omdat je in Nederland over het binnenlands afval dat wel moet betalen.

Het wordt nog gekker als je  weet dat het buitenland hun ongesorteerd afval voor een koopje kwijt kunnen en Nederland nu te boek staat als grootimporteur van buitenlands afval. Natuurlijk wordt er elektriciteit en warmte uit het afval gehaald maar het blijft gek dat een vol land als Nederland (ongesorteerd) afval importeert om te kunnen verbranden en dat dit hoe dan ook gevolgen heeft voor de luchtkwaliteit en de reststoffen die overblijven.

Als we nu kijken wat er in Hengelo gebeurt is dat dezelfde gekte. Inwoners van Hengelo moeten omgekeerd gaan inzamelen, de grijze container wordt, als het aan CDA wethouder Elferink en het grootste gedeelte van de gemeenteraad ligt, niet meer opgehaald, we blijven, afvalstoffenheffing en dure tarieven betalen, voor iets waar we zelf bijna alles voor moeten doen. Er worden jaarlijks miljoenen verdiend aan de afval business maar de inwoners zien daar nauwelijks iets voor terug. De afvalgekte moet daarom gestopt worden te beginnen met Hengelo.

De grijze container weer terug en de afvaltarieven drastisch omlaag zegt LokaalHengelo. 

 

De redactie