Algemene Ledenvergadering 16 mei 2019

Twee keer per jaar houden we een Algemene LedenVergadering van LokaalHengelo. Dit keer zal de ledenvergadering op donderdag 16 mei plaats vinden.

We nodigen de leden van LokaalHengelo uit om op donderdag 16 mei a.s. de besloten Algemene Ledenvergadering van LokaalHengelo bij te wonen in de Schouwburg Hengelo, Beursstraat 44, 7551 LHV te Hengelo. U wordt van harte uitgenodigd om te komen. De vergadering is in de Thalesfoyer en begint om 19.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur) en het einde is rond 22.00 uur voorzien. Afmelden voor deze ledenvergadering kan bij Fred de Jong via fjdejong@home.nl.

agenda

 • Opening ALV
  1. Mededelingen
  2. Vaststellen agenda
  3. Ingekomen stukken
  4. Goedkeuring verslag van de ALV d.d. 15 november 2018
 • Van de fractie
  1. Terugkijken op 1jaar nieuwe fractie
  2. Communicatie vanuit de fractie
 • Kascommissie (F. De Jong)
 • Pauze
 • Procedures en beschrijvingen (het Bestuur)
  1. Functieomschrijvingen en beoordelingen
  2. Social Media code
  3. Jeugdafdeling (J. Scholten)
 • Van het bestuur
  1. Aftredende bestuursleden
  2. Nieuwe voorzitter
  3. Procedure / stemming (optioneel)
 • Rondvraag
 • Sluiting (drankje aan de bar)