Antwoord actualiseren bestemmingsplannen Hengelo Noord

23 Augustus heeft de fractie van LokaalHengelo vragen aan het college gesteld naar aanleiding van signalen van inwoners dat de bestemmingsplannen voor Hengelo Noord niet op tijd geactualiseerd zijn. Iedere 10 jaar moeten de bestemmingsplannen worden geactualiseerd maar op één of andere manier is dat voor Hengelo Noord (de Hasseler Es en Slangenbeek) niet gebeurd. Waarom niet?  Dit kan wel betekenen dat de betaalde leges, vanaf de datum 20 maart 2017, door inwoners teruggevorderd kan worden. We wilden graag weten waarom de plannen niet aangepast en geactualiseerd zijn.

Bestemmingsplannen zijn niet op tijd geactualiseerd

Inmiddels heeft het college de brief (zie onderaan dit bericht) beantwoord en zoals we zelf al constateerden zijn de bestemmingsplannen niet geactualiseerd. Uit de antwoorden in de brief, gecombineerd met de bijgevoegde “actualiseringsplannen”,  blijkt dat eigenlijk  Hengelo Noord/Slangenbeek het enige substantiële bestemmingsplan is welke nog steeds niet geactualiseerd is.

Toermalijn

Ondanks dat men het ontkent, lijkt het er wel degelijk op, dat de situatie met de Toermalijn de reden is om dit bestemmingsplan niet te vernieuwen. Eerder is de gemeente al alle papier kwijt geraakt (kwam waarschijnlijk goed uit), die te maken hadden met de beslissingen over het bestemmingsplan. Het is een gemeente niet toegestaan leges te heffen als het bestemmingsplan niet tijdig geactualiseerd is. Als een gemeente dat toch doet is zij dus onrechtmatig bezig. In meerdere bestemmingsplannen geeft de gemeente aan hiervan wel degelijk op de hoogte van te zijn.

College vergeet gemeenteraad in te lichten (doodzonde)

De gemeente is niet alleen in gebreke gebleven voor wat betreft het informeren van de gemeenteraad (doodzonde) maar is ook gewoon doorgegaan met het heffen van leges. Als argumentatie geeft men dan aan : “ hadden zij maar in bezwaar/beroep moeten gaan”. TYPISCH HENGELO!. LokaalHengelo vindt dat dit niet kan en hierover zullen we nog nadere vragen stellen aan het college. We eisen dat iedereen die leges betaald heeft dit per omgaande retour krijgt met rente.

Wie meer wil weten over bestemmingsplannen en het heffen van leges:

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.binnenlandsbestuur.nl%2Ffinancien%2Fnieuws%2Fgeen-bouwleges-bij-verouderde-bestemmingsplannen.9554271.lynkx&h=ATPGhE64tC-HIzOqNIQ7DziEQCX8uLeGWQlr-69lVibxkgShZbOVevv4U90wRhIeFBrdmH4R9FAlqDsUNK_R_S0asVHshq1pPbo6ESS8iVpUCd2UllNZpr6mj3HEVJwR1iKRtwDRFb5nPiuom3vHQbdhutx8ILG_s_VgpvkMO33_9MGDdG6PmlypjlrbjQwYmMMG7CrV1MMTKwzEbt78mXgKRYj7FnNQ8ZNJkt-aGdD2qNt-S68886zC9s3WMV4BKurFA-6XGEq_OSpK6dEQrFKFO3xfwg7zP-SjaDOPwtU

http://rombou.nl/veehouder-krijgt-33000-euro-leges-terug

Niet 2% maar 100% van de leges moeten terugbetaald worden

Het college heeft het over maximaal 2% die in verband met de veroudering van de bestemmingsplannen niet geïnd kan worden. Maar ons inziens moet de volledige leges terug betaald worden. Daarover zijn diverse rechterlijke uitspraken. Het is inmiddels meerdere keren tot het Hof gekomen welke uiteindelijk beslist heeft dat volgens de letter van de wet de complete legesbedragen niet opgelegd en geïnd mogen worden. Hengelo heeft het diverse keren juridisch niet goed voor elkaar en ook nu lijkt dat zo te zijn. Zie onderstaande link over het onderwerp.

https://www.tonnaer.nl/publicatie/wel-of-geen-leges-te-heffen-bij-niet-tijdig-actualiseren-bestemmingsplan/

http://dirkzwageroverheidenvastgoed.nl/2016/01/13/de-betekenis-en-de-reikwijdte-van-de-legessanctie-2/

https://www.hekkelman.nl/blog/overheidszaken/reikwijdte-legessanctie-artikel-3-1-lid-4-wro

Kortom we spreken dus, op dit moment in het jaar over circa € 250.000 aan leges die terug betaald moet worden aan inwoners van Hengelo. Op jaarbasis kan dit oplopen naar  € 500.000

Officieel antwoord college over de verlopen bestemmingsplannen

2017-10-19 Antwoord college actualisatie bestemmingsplan Hengelo-Noord 2170394_Heffen_en_invorderen_leges_bp_ouder_10-jaar