Bewoners ’t Kotte en omgeving tegen verplaatsing ondergrondse afvalcontainers

Afgelopen week ontvingen we van bezorgde bewoners een bericht over de verplaatsing van een ondergrondse blokcontainer bij een flat.

Klantvriendelijkheid afvalbeleid in Hengelo

Daarom is onze fractievoorzitter in de pen geklommen met het verzoek aan de gemeente om de verplaatsing van de ondergrondse afvalcontainer bij ’t Kotte uit te stellen en met de bewoners in gesprek te gaan. Ook is er geklaagd over de toon tegen de bewoners bij de inloopavonden. Aan de klantvriendelijkheid van de gemeente valt nog veel te verbeteren.

Brief over opheffen ondergrondse containers bij ‘t Kotte

Datum :  7 augustus 2017

Behandeld door : L.F.M. Janssen

Betreft :   Verzoek/vragen over gevolgen opheffen ondergrondse containers bij ‘t Kotte

Geacht College,

Vandaag is ondergetekende als raadslid/volksvertegenwoordiger aanwezig geweest bij bewoners aan de Pastoor van Rossumstraat, waar nu nog een ondergrondse blokcontainer staat bij het pleintje voor de flat van deze straat (zie foto 1). Ook staat er nabij één in de Kerkstraat (zie foto 2). Buiten de bewoners van de flat naast de ondergrondse container, kunnen ook de overige bewoners uit de straat/buurt gebruik maken van deze ondergrondse containers. Wat gezien de vele ouderen die hier wonen, meer dan nodig is en ook veelvuldig wordt gedaan. 

Nu heeft één(?) bewoner een brief ontvangen en is op de container een melding geplaatst (zie foto 3) dat de bovengenoemde container aan de Pastoor van Rossumstraat in de week van 4 september wordt verwijderd. Ook wordt daarna de dichtstbijzijnde ondergrondse container in de Kerkstraat verwijderd. Deze container staat naast een complex van aanleunwoningen voor ouderen en invaliden. De ouderen in de buurt (veel 80+) zijn zeer ontdaan want het kostte hen al moeite om bij de huidige container in de straat te komen.

De bewoonster aan de Pastoor van Rossumstraat 13 gaf aan dat zij elke twee dagen een zak vol incontinentieverband van haar zwaar zieke echtgenoot moet storten, Zij is zelf ook slecht ter been en het is eigenlijk niet acceptabel om haar grote afstanden met de afvalzak te laten overbruggen. En dit is geen op zichzelf staand verhaal. 

Buiten dat de dichtbij zijnde containers op veel meer dan 250 meter afstand staan blijken deze nu ook al vaak elke keer vol te zijn als de bewoners er gebruik van willen maken. Mensen gaan dan in de auto langs containers om hun restafval te kunnen storten. Met een afvalzak met incontinentiemateriaal lijkt ons dat niet echt fris. Dit kan ook niet de bedoeling zijn en het is ook nog eens zeer milieuonvriendelijk.

Ook gaven mensen aan dat ze bij de inloopavond zeer onvriendelijk zijn behandeld en dat er geen ruimte was en werd gegeven voor suggesties of kritische vragen. Wij hebben u daar ook al eerder over bericht. Het was een inloopavond bij de Bibliotheek waar ondergetekende zelf aanwezig was. Geen reclame voor een klantvriendelijke overheid en volgens ons geen manier om met je burgers zo om te gaan. Wij verzoeken u dan ook om onderzoek te doen naar de gedragingen bij de reeds gehouden inloopbijeenkomsten en denken daarbij aan een enquête waarbij de aanwezige burgers de mogelijkheid krijgen om hun bevindingen te doen. Graag uw reactie. 

Verder verzoeken wij u, gezien de negatieve ontwikkelingen rondom de ondergrondse containers, de handtekeningenactie (petitie) tegen inname van de grijze container en de uitspraak van de Raad van State met betrekking tot de plaatsingsbesluiten, dringend om de verwijdering van de ondergrondse containers aan de Pastoor van Rossumstraat en Kerkstraat tot nader orde uit te stellen. Ook vragen wij ons af wie er, buiten één bij ons bekende burger, nog meer  in de bovengenoemde straten een brief heeft gekregen en waarom anderen weer niet? Veel mensen geven aan dat ze de mededeling niet hebben gekregen en/of hebben gelezen in het Hengelo’s Weekblad. Wij vragen u om duidelijkheid te verschaffen.

Graag horen wij z.s.m. of u onze verzoeken wilt inwilligen en zo ja of de mensen op ’t Kotte  daar bericht over krijgen en zo nee waarom niet? Ook zien wij de beantwoording van onze vragen gezien de actualiteit graag z.s.m. tegemoet.

Hoogachtend,

Namens Lokaal-Hengelo,

Leo Janssen, 

Fractievoorzitter