Dank voor uw steun!

steunIn de gemeenteraad van 13 januari 2016 legt dhr. Janssen een verklaring af over de afhandeling van de administratie van de Stichting Fractieondersteuning ProHengelo van januari tot juni 2015. In Tubantia en op ‘social media’ is het oordeel van enkele fractievoorzitters en burgers uit Hengelo over dhr. Janssen zeer expliciet. Het debat wordt in de raad gevoerd, niet in de krant of op Twitter.

Dhr. Janssen en het bestuur van Lokaal-Hengelo hebben op 3 december het rapport van BING ontvangen. BING onderzocht de integriteitsvraag van dhr. Knegt over dhr. Janssen over de afhandeling van de financiën van de ProHengelo. Diezelfde dag is een kort overleg geweest van de fractievoorzitters, gevolgd door een persconferentie van de gemeente. Hoewel alle betrokkenen aan het onderzoek hebben toegezegd tijdens het onderzoek hierover geen mededelingen aan derden te doen, blijkt al begin november, dat niet iedereen zich daaraan heeft gehouden. Tubantia heeft via bronnen toen al vrij gedetailleerde informatie over de inhoud van het onderzoek gekregen.

De fractievoorzitters hebben 3 december besloten om het rapport in de raadsvergadering aan de orde te stellen. Dat zal gebeuren op 13 januari 2016. In het fractievoorzittersoverleg van 9 december 2015 wordt besproken op welke manier dat gaat gebeuren. De gemeenteraad is ook de plaats, waar de gedachtenwisseling van de raadsleden en fractievoorzitters over het rapport moet plaatsvinden.

In de berichtgeving van Tubantia over het rapport is het oordeel over dhr. Janssen zeer expliciet. Zo ook de uitgesproken reacties van een aantal fractievoorzitters. Details uit het rapport worden uitvergroot gepubliceerd, waardoor de zorgvuldigheid van het onderzoek om zeep wordt geholpen.

Ieder heeft het recht op een mening over de kwestie. Maar van raadsleden mag verwacht worden, dat ze die mening vormen op basis van de volledige inhoud van het rapport. En daarbij recht doen aan de vier duidelijke aanbevelingen aan het einde van het rapport. Reacties op ‘social media’ van natuurlijke en ‘fake’ personen zijn soms uiterst beschamend, tot bedreigingen aan toe. Gezond verstand lijkt zoek te zijn en op de man in plaats van de bal spelen is de trend.

supportHet is hartverwarmend, hoeveel Hengelose burgers dhr. Janssen hebben laten weten, dat ze goed door hebben hoe de vork aan de steel zit. Bij de verkiezingen in 2014 kreeg dhr. Janssen niet minder dan 982 stemmen. Dat is met grote afstand het hoogste aantal voorkeursstemmen, lijsttrekkers uitgezonderd. Een overtuigend aantal stemmen als tegenwicht tegen de  beschadigende berichtgeving in de media van de afgelopen week.

De oprichters van Lokaal-Hengelo hebben samen met dhr. Janssen de huidige situatie besproken. Dhr. Janssen is, zoals altijd, strijdbaar en zet zijn raadswerk gewoon voort. Het grote aantal mensen, dat op hem persoonlijk heeft gestemd, overtuigen hem om door te gaan met wat van hem als raadslid wordt verwacht.

Het bestuur van Lokaal-Hengelo heeft het volledige vertrouwen in dhr. Janssen uitgesproken en zal hem de komende tijd onvoorwaardelijk steunen.

Het bestuur en de medeoprichters van Lokaal-Hengelo en dhr. Janssen danken u allen hartelijk voor de vele steunbetuigingen.