De Beerninks!

Het zou de titel kunnen zijn van een drie stuiversroman maar de inhoud van het verhaal neigt meer naar een slecht geschreven boek. Voor diegene die niet precies weten wat een drie stuiverroman inhoud, in de volksmond wordt het een goedkoop sensatieboekje genoemd die voor weinig geld (drie stuivers) te koop was.. Wat betreft het Hengelo’s echtpaar Beernink gaat het over een serieuze zaak waar compensatie (uitkopen) mee gemoeid is maar vooral ook de erkenning van fouten van een door de gemeente Hengelo (college en ambtenaren) geschapen probleem.

De feiten

De Beerninks kopen in 2002 een woonhuis aan de Binnenveldweg 12 in Hengelo. De overdracht vindt een jaar later plaats. Na het tekenen van het koopcontract, past de gemeente het bestemmingsplan aan zonder daar de Beerninks in te kennen. Door de het bestemmingsplan met milieu categorie (van woonhuis in bedrijfsbestemming) aan te passen krijgt de gemeente de ruimte om naast het gekochte woonhuis van de Beerninks, een dagverblijf voor 80 ernstig (meervoudig) verstandelijk gehandicapte jongeren te kunnen laten vestigen van Stichting Aveleijn (Kinderdag centrum de Toermalijn).

Nadat de bouw van het Kinderdagcentrum in 2004 is opgeleverd, wordt de bestemmingsplanwijziging middels het Startdocument Hengelo Noord teruggedraaid en wordt het bestemming bedrijf weer woonhuis. Zonder (ook) daar de Beerninks in te kennen. Ondertussen worden het leven voor de Beerninks een hel. Ze dachten een fijn en rustig plekje te hebben gevonden, maar door het toestaan van het dagverblijf van ernstig verstandelijke gehandicapte jongeren vlak naast hun huis, is fatsoenlijk buiten zitten al helemaal geen optie meer.

Er volgen daarna vele procedures van bezwaren, rechtszaken en zelfs een raadsonderzoek in 2014. De onderzoekscommissie stelde in 2015 vast dat de gemeente tal van fouten heeft gemaakt, dat er ook cruciale documenten in dit dossier waren verdwenen, en de besluiten juridisch niet meer terug te draaien zouden zijn. Wel is er tussentijds met inzet van vooral onze fractievoorzitter Leo Janssen, na veel moeite nog een schutting geplaatst. Maar helaas kan ook deze schutting de gemeten geluidsoverlast niet stoppen. Op onze fractievoorzitter na laten alle andere partijen vooral onder leiding van het CDA in de gemeenteraad het hierbij zitten, er wordt zelf door de voorzitter van de raadscommissie en tevens raadslid van de grootste oppositiepartij verboden om op verzoek van RTVOost een interview af te geven. Lokaal-Hengelo en de CU doen daar niets op uit. Alle anderen schikken zich daarin.

Zie ook https://www.lokaal-hengelo.nl/hoe-verder-met-de-buurman-van-de-toermalijn/

Minister Plasterk

Nu is er weer een volgend hoofdstuk in deze kwestie. Demissionair minister Ronald Plasterk roept middels een brief het Hengelose college van B en W op een oplossing te zoeken in de kwestie-Beernink. De Minister beseft ‘dat het een lokale aangelegenheid betreft maar doet nadrukkelijk het voorstel aan de betrokkenen om een oplossing te zoeken die voor alle partijen bevredigend is en die tot een win-winsituatie kan leiden. Het is hoogst ongebruikelijk dat een minister zich rechtstreeks mengt in een lokale kwestie maar hij handelt, nadat een aantal Tweede Kamerleden van diverse fracties hem om actie hadden gevraagd.

Opmerkelijk is dat deze brief al in mei aan het college is gestuurd, maar de gemeenteraad daar niet in gekend is. Doordat de TCTubantia in juni daar een artikel over schreef heeft Lokaal-Hengelo, samen met voormalig CDA raadslid en nu Lid van Veen, daar onlangs in de gemeenteraad vragen over gesteld. Het ging hier vooral om tot een oplossing te komen met de Beerninks en de actieve informatieplicht die het college richting de raad heeft.

De antwoorden van de voorzitter van de raad en tevens verantwoordelijk voor handhaving, Burgemeester Sander Schelberg, waren weer teleurstellend en zelfs wat arrogant. Deze had de kwestie al eens afgedaan als burenruzie. Ook de inmenging van de minister kon hij niet waarderen. Kortom hij was niet van plan om met de Beerninks tot een gesprek c.q. oplossing te komen. De raad kon de brief met het antwoord nog wel krijgen en daar houd het dan mee op. De schandvlek, zoals onze fractievoorzitter Leo Janssen het noemde, blijft net als bij de kwesties Heringa en ten Dam bestaan. Het aanzien van en in de gemeente Hengelo blijft hiermee geschaad en de burgers zien het vertrouwen in gerechtigheid steeds meer afbrokkelen.

Zie ook: https://www.lokaal-hengelo.nl/persbericht-lokaal-hengelo-en-lid-veen-gele-kaart-college/

De oplossing

Er is eigenlijk maar één oplossing. De veroorzaker (de gemeente) betaald. Het woonhuis van de Beerninks is in 2010 nog getaxeerd voor de onroerende zaakbelasting op € 638.000, – na een rechterlijke uitspraak op papier nog maar € 250.000, – waard. In dat vonnis wordt een directe relatie gelegd met het op vijf meter afstand gelegen kinderdagverblijf De Toermalijn, onderdeel van Aveleijn. De gemeente moet de Beerninks uitkopen voor het bedrag waar het woonhuis oorspronkelijk voor is getaxeerd. Ook moet er een oplossing gevonden worden voor de gemaakte kosten. Het gekochte pand kan de gemeente weer doorverkopen aan Aveleijn zodat ook de daar geplaatste kinderen meer leefruimte krijgen.