De mensen

Wij zijn een lokale partij die er voor de burgers van Hengelo is en die geen landelijke partijpolitiek propageert,  maar luistert naar wat de Hengelose burger belangrijk vindt en met oplossingen komt. We zijn makkelijk en direct te bereiken door een mail te sturen via de contactpagina.

Uw fractie:

Seviye van Wier – Koca, fractievoorzitter
Seviye, getrouwd en moeder van twee kinderen, is samen met haar zus al jaren eigenaar van een kapsalon in de binnenstad. Ze voelt zich dan ook nauw betrokken bij de ontwikkelingen in het stadscentrum, waar ze het bruisende karakter langzaam heeft zien verdwijnen. Die levendige sfeer wil ze terug, en daar wil Seviye samen met de gemeente en de ondernemers hard aan werken, inclusief een klantvriendelijker parkeerbeleid. Verder maakt ze zich onder andere sterk voor de voedselbank en kinderarmoede.


Patrick Rillmann – raadslid
Patrick is getrouwd en trotse vader van 2 dochters en een zoon. Na zijn carrière als militair verpleegkundige bij de Koninklijke Landmacht en verschillende functies als verpleegkundige, werkt hij sinds een jaar als contactpersoon justitie bij het RIBW in Overijssel. Hij wil een actieve bijdrage leveren aan een Hengelo als een aangename woon- en werkstad, waar politici goed naar de inwoners luisteren en laten meebeslissen over belangrijke onderwerpen. Want die houding mist hij in deze gemeente. Dat is ook zijn motivatie om zich in te zetten voor een mooier en democratischer Hengelo.

Han ter Beek – Tijdelijk Raadslid
Han ter Beek getrouwd, heeft 2 kinderen. Na de middelbare school is Han zich gaan specialiseren in de fotografie. 40 Jaar is hij werkzaam geweest als ondernemer – fotograaf en eigenaar van een fotostudio in Hengelo. Na zijn pensioen is hij veel in het buitenland gaan reizen. Zijn ervaringen en inzichten wil hij gebruiken om Hengelo weer tot een levendige en prettige woon en winkelstad te maken. Han is altijd betrokken gebleven bij de politiek in Hengelo en bij zijn partij Lokaal Hengelo.


Roel Jaarsma – fractievertegenwoordiger
Roel Jaarsma is getrouwd, heeft 2 kinderen en 4 kleinkinderen en is na zijn pensioen nog steeds actief als ondernemer. Hij is politiek actief sinds hij zich flink verdiepte in het afvaldebacle. Roel is het erg oneens met het huidige systeem en is groot voorstander van een servicegericht afvalbeleid en nascheiden, en kritisch ten aanzien van de energie-transitie. Hij houdt van mensen met een realistische kijk op de samenleving, is gemakkelijk benaderbaar en altijd bereid om samen met inwoners te proberen problemen op te lossen.


Mireille van den Enk – Fractie Assistent
Mireille is geboren en getogen in Hengelo. Ze volgt de politieke ontwikkelingen op diverse niveau’s. Ze gaat graag in gesprek over diverse thema’s. ‘We leven allemaal in onze eigen bubbel, met dialoog kom je gewoon veel verder. Er zijn meer overeenkomsten, dan dat je in eerste instantie verwacht. Laten we ons daar op richten. De komende jaren zal de gemeente zich moeten richten op het voorkomen van de verpaupering van het centrum en de wijken, de stijgende armoede en de toenemende criminaliteit

Het bestuur
Het bestuur van LokaalHengelo, met als voorzitter William ter Beek, heeft als belangrijkste taken het vertegenwoordigen van de leden van de vereniging LokaalHengelo, het bewaken van de politieke koers en het vertegenwoordigen van uw meningen en belangen in de gemeente Hengelo. Voor bestuursaangelegenheden kunt u hen mailen via de contactpagina.