Dierenwelzijn

  • LokaalHengelo is voor afschaffing van hondenbelasting;
  • LokaalHengelo is voor diervriendelijke en duurzame vormen van veehouderij en – tegen ‘jaarrondstallen’;
  • LokaalHengelo wil een goede identificatie- en registratiesysteem voor huisdieren;
  • LokaalHengelo wil meer financiële ondersteuning voor het dierenasiel en de dierenambulance.

LokaalHengelo is dé partij voor dierenwelzijn, voor afschaffen van de hondenbelasting en meer financiële armslag voor dierenasiel en dierenambulance.

LokaalHengelo is de partij voor dierenwelzijn en volgt hierbij de vijf universele vrijheden voor dieren.

Dieren in de landbouw
Voor LokaalHengelo is het vanzelfsprekend dat het houden van dieren voor voedselproductie altijd gebeurt onder omstandigheden die voldoen aan de Wet Dieren (19 mei 2011). We stimuleren diervriendelijke en duurzame vormen van veehouderij. LokaalHengelo zal nooit instemmen met bestemmingsplannen die melkveehouderij in zogenaamde ‘jaarrondstallen’ faciliteren. We hanteren de leuze: “Koeien horen in de wei”.

Dieren voor gezelschap
LokaalHengelo vindt dat de gemeente zorg moet dragen voor ontsnapte of achtergelaten gezelschapsdieren. Hiervoor is een goed identificatie- en registratiesysteem onontbeerlijk. Katten die buiten mogen lopen, dienen zoveel mogelijk gesteriliseerd te worden. Verder wil LokaalHengelo dat de hondenbelasting wordt afgeschaft en als dat niet mogelijk blijkt, dat tenminste de poepzakjes weer gratis worden verstrekt. Ook moet er meer financiële armslag komen voor het dierenasiel en de dierenambulance.

LokaalHengelo wil een project waarbij eenzaamheid bestreden wordt met asielhonden: https://www.animalstoday.nl/asieldieren-voor-ouderen-en-minima/