Doe Mee

Doe Mee aan de wederopbloei van Hengelo

Voel jij je niet gehoord, heb je zelf ideeën over de wederopbloei van Hengelo? Loop je als inwoner en/of ondernemer tegen dingen aan die anders moeten of beter kunnen en heb je ook nog eens de oplossingen?

Als Lokaal Hengelo doen wij het anders, wij zijn er voor Hengelo en willen samen met alle Hengeloers het programma voor de wederopbloei van Hengelo vormgeven. Vanuit de inwoners en ondernemers, zoals een echte democratie hoort te zijn. Oplosrichtingen van onderop en niet bedacht vanuit een ivoren toren. Oplosrichtingen waar jij je in herkent.

Als inwoner van Hengelo heb je vast zelf ideeën voor de wederopbloei van onze gemeente. Daarnaast bezit jij kennis over onderwerpen waarbij jij mee kunt helpen bij het bedenken van oplosrichtingen. Als Lokaal Hengelo stellen wij jou graag in de gelegenheid om jouw bijdrage te leveren en direct invloed uit te oefenen aan de wederopbloei van Hengelo.

Standpunten en oplosrichtingen

Belangrijk is te weten, dat de standpunten niet veranderen van Lokaal Hengelo, maar de oplosrichtingen kunnen veranderen door voortschrijdend inzicht. In deze dynamische wereld waar innovaties zo snel gaan is het niet verstandig om je oplossingen voor 4 jaar in beton te gieten of je blind te staren op een oplossing die compleet achterhaalt is. Het programma van Lokaal Hengelo is dan ook dynamisch om ze snel mogelijk de standpunten te realiseren.

Neem een voorbeeld van energie opwekking. Onze standpunt is “Betaalbare en duurzame energie voor iedereen”. Dan kan een oplosrichting zijn windmolens en zonneparken. In eens is er een technologische doorbraak, waardoor windmolens en zonneparken niet meer nodig zijn. De nieuwe oplossing is ook nog een goedkoper en levert meer energie op. Dan zal Lokaal Hengelo haar oplosrichting aanpassen, zonder afbreuk te doen aan ons standpunt. Het DoeMee proces moet dan ook continue actief zijn om deze aanpassingen te maken. Dit is revolutionair in Nederland en hard nodig. Alle industrieën zijn zich opnieuw aan het uitvinden. Dit is de politieke evolutie van Lokaal Hengelo.

Wij hebben hiervoor de DoeMee app. Doe je ook mee? Lees, dan verder

Het werkt als volgt:

 • Je dient je suggesties om Hengelo beter te maken in via de DoeMee app. 
 • De suggesties worden geordend tot een lijst van onderwerpen.
 • Je stemt vervolgens op een top 3 van onderwerpen die jou het meest aanspreken.  Dit doet iedereen, waardoor er een top 10 voor heel Hengelo ontstaat. 
 • Samen met jou en deskundigen op de verschillende onderwerpen gaan we in groepen oplos richtingen uitwerken.
 • Via de DoeMee app kan iedereen stemmen op deze oplos richtingen.
 • De oplossingen met de meeste stemmen worden verwerkt als de standpunten met oplos richtingen van Lokaal Hengelo

Wij hebben er alles aan gedaan om het zo eenvoudig mogelijk te maken. Je kunt er ook voor kiezen om in bepaalde stappen niet mee te doen en alles op afstand via de DoeMee app wel te volgen.

Veel gestelde vragen

 • Wie kunnen er meedoen?
  Alle inwoners en ondernemers van de gemeente Hengelo
 • Mag ik zelf suggesties indienen?
  Iedereen mag zoveel suggesties indienen als zij nodig vindt
 • Moet ik aan elke stap meedoen?
  Nee, je kunt ervoor kiezen om bijvoorbeeld alleen suggesties in te dienen of om te stemmen op de onderwerpen of de uitgewerkte oplos richtingen. In dat geval doet je niet mee aan het uitwerken van plannen.
 • Moet ik lid van Lokaal Hengelo zijn om mee te doen?
  Nee hoor, iedereen mag meedenken en meedoen.
 • Hoe zit het met mijn privacy?
  We gebruiken Blockchain technologie voor de veiligheid en houden alle informatie anoniem. Na 6 weken wordt ook al deze data verwijderd. De gegevens zijn nooit terug te herleiden naar een persoon of zelfs postcode gebied.
 • Is er rekening gehouden met Corona?
  Ja. Op de stap “Oplossingen” na zijn alle andere stappen volledig digitaal en als het moet kunnen we de “Oplossingen” stap ook 100% digitaal uitvoeren. Volledig Corona-proof dus.

Als je nog meer vragen hebt neem dan gerust contact via ons contactformulier.