Duidelijkheid gewenst over de afvalperikelen in Hengelo

Steeds vaker wordt het duidelijk dat de beslissing, m.b.t. het omgekeerd inzamelen, gebaseerd is op verkeerde of niet verstrekte informatie. Niet alleen het actiecomité Afvalloos Hengelo 2.0 Bak of Zak (red de grijze container), die voor de gemeenteraadsvergadering van 18 juli jl. bijna 4000 handtekeningen heeft overhandigd aan de wethouder van Milieu, Marcel Elferink van het CDA, maar ook burger Eddy van Essen (Afval Inzameling en Advies Hengelo), die een procedure bij de Raad van State (RvS) had aangespannen over deze kwestie, laten van zich horen. Ook burgers zelf komen steeds meer in verzet en de bezwaren stromen bij de gemeente binnen. Nu is het alleen dé lokale partij, LokaalHengelo, die hen daarbij steunt maar er zijn steeds meer partijen in de gemeenteraad die gaan inzien dat er een verkeerde beslissing is genomen, De onlangs gedane uitspraak van de Raad van State (RvS) over deze kwestie heeft daar ook alles mee te maken.

Deze uitspraak van de RvS m.b.t. de invoering van het omgekeerd inzamelen in Hengelo roept op tot duidelijkheid.

Uit de uitspraak kwamen de volgende belangrijke aandachtspunten naar voren:

  • Er is wel degelijk locatieplannen/ontwerpbesluiten noodzakelijk zodat inwoners van Hengelo volgens de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), artikel 1:3, eerste lid, zienswijzen (bezwaren) kunnen indienen. Wij hebben net als de twee actiegroepen hierover al eerder vragen gesteld. Twente Milieu en de Gemeente waren van mening dat dit niet nodig zou zijn.
  • Ook hebben Twente Milieu en de Gemeente altijd verklaard dat er een relatie is tussen het wel of niet nodig zijn van een omgevingsvergunning en de noodzakelijkheid van locatieplannen/ontwerpbesluiten in de zin van de Awb. De bestuursrechter heeft de gemeente met deze uitspraak volledig in het ongelijk gesteld. Deze uitspraak zet ook de gang van zaken rondom het Tuindorp ’t Lansink, waar onder het mom van beschermd stadgezicht geen ondergrondse containers zijn geplaatst, in een ander daglicht. Er zou dan wel eens wel een omgevingsvergunning nodig zijn. Het is ook vreemd dat één wijk anders wordt behandeld dan de andere wijken.
  • Ook zou, door deze uitspraak, de gehele procedure, vanaf de start in Beckum eind 2016, over moeten omdat een ieder het recht heeft om zienswijzen in te dienen.
  • Ook is er onduidelijkheid over de loopafstand van maximaal 250 meter en het aantal ondergrondse containers die geplaatst zouden worden. Nu blijkt dat dit er 115 minder worden dan de afgesproken 350. Onlangs hebben we in de wijk ’t Kotte kunnen vernemen hoe er met ouderen en mensen met een beperking wordt omgegaan. Twee ondergrondse containers worden daar tegen de wil van de bewoners op korte termijn weggehaald.

Blijft de gemeenteraad aan de zijlijn staan?

Het is ondertussen duidelijk geworden, en dat is zeker de verdienste van de twee bovengenoemde actiegroepen, dat duidelijkheid gewenst is. Ook de Gemeenteraad kan niet meer vanaf de zijlijn gaan staan  roepen maar zal spijkers met koppen moeten slaan. Wat betreft LokaalHengelo kan dat alleen maar door te stoppen met de inname van de grijze container, zodat alle burgers die hun huisvuil opgehaald willen hebben dat ook kunnen doen en ook voldoende ondergrondse containers op korte loopafstand zodat de burgers dat krijgen waarvoor ze flink voor moeten betalen.