Een bruisende binnenstad

De afgelopen 20 jaar is Hengelo van “de uitgaansstad” afgegleden naar een “spookstad”. Steeds vaker ontvangen LokaalHengelo informatie over verloederde plekken in de binnenstad. De laatste melding heeft geresulteerd in een brief van ons Raadslid Jeffrey Scholten over de desolate toestand van de binnenstad.  Laten we hopen dat er eindelijk actie ondernomen gaat worden en we geen ontwijkende antwoorden. We hebben in Hengelo een echte bruisende stad nodig

Brief met vragen voor het college

Geachte college,

Recent werden wij door enkele inwoners benaderd die zich zorgen maken over het aanzien van het centrum van Hengelo. De binnenstad staat hoog op de agenda van dit college en er zijn mooie plannen om de leegstand aan te pakken. Sterker nog, wethouder Gerrits gaf onlangs in de media aan dat ondernemers die Hengelo verlaten de boot zullen missen. Dat er hard gewerkt wordt is ons duidelijk en dat stemt ons ook positief. Maar wij moeten helaas concluderen dat er meer ondernemers vertrekken, dan zich vestigen in de binnenstad. Zo heeft Triple B na vele jaren de zaak moeten sluiten, gaan er geruchten over het vertrek van onder meer de New Yorker en het is al een geruime tijd stil omtrent een mogelijke herhuisvesting van de C&A. Inwoners van Hengelo omschrijven het centrum als een spookstad.

Vraag: Kunt u aangeven of het college een goed beeld heeft van ondernemers waarvan de huurcontracten op korte termijn verlopen en die wellicht voornemens zijn om Hengelo te gaan verlaten? Zo ja, kunt u aangeven wat het college doet om deze ondernemers voor Hengelo te behouden?

In de media lezen wij vaak hoe druk het college is om de binnenstad weer bruisend te maken. Er worden de nodige projecten ten uitvoer gebracht om Hengelo weer aantrekkelijk te maken. De binnenstad is het visitekaartje van een stad. Een aantal inwoners die wij hebben gesproken vindt de binnenstad echter meer op een achterstandswijk lijken. Dit komt mede door graffiti op muren en winkelpuien, het slechte onderhoud van bankjes en een wildplak van posters. Wij hebben samen een ronde door de binnenstad gelopen en enkele foto’s gemaakt, welke ik heb bijgesloten.

Vraag: Een schone en goed onderhouden binnenstad is voor ondernemers veel aantrekkelijker om zich te vestigen en zal ook bijdragen aan een positieve beeldvorming van bezoekers. Bent u het met ons eens dat de huidige staat van enkele plekken niet bijdraagt aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers? Wij zouden graag zien dat de binnenstad beter wordt onderhouden en de graffiti en poster(resten) worden verwijderd en hier beter op wordt gehandhaafd. Kunt u ons toezeggen dat deze werkzaamheden op korte termijn worden uitgevoerd en dat hier in de toekomst beter op wordt gehandhaafd?

Een ander punt waar wij ons zorgen om maken is de hoeveelheid appartementen die in de binnenstad worden gerealiseerd. Inmiddels zijn in de Telgen en boven Nano appartementen gecreëerd. Daarnaast zijn er plannen om op andere winkellocaties, zoals boven het V&D pand en het C&A pand appartementen te realiseren. Woningen in de binnenstad zorgen voor meer leven in de binnenstad, maar maakt dat onze binnenstad bruisender en aantrekkelijker voor ondernemers en bezoekers?

Vraag: Deelt de wethouder onze zorgen, dat de binnenstad meer in een woonwijk dan in een stadscentrum met een gezonde mix van wonen, detailhandel en horeca verandert? Zo niet, wat vindt u een goede verhouding van wonen, detailhandel en horeca? Ondervinden de reeds gevestigde ondernemers in de toekomst geen negatieve gevolgen van de bestemmingsplanwijzigingen van detailhandel naar wonen? Dragen de huidige ontwikkelingen positief bij aan het vestigingsklimaat voor ondernemers Zo ja, waaruit blijkt dat?

Wij kijken uit naar het antwoord op onze vragen.

Met vriendelijke groet,

Jeffrey Scholten

Raadslid LokaalHengelo