De ene ‘afscheiding’ is de andere niet

Op 23 mei jl. kopte de lokale krant dat het Hengeloos raadslid Ben van Veen door het CDA aan de kant was gezet. Om te vervolgen dat van Veen geen deel meer uitmaakt van de fractie van het CDA. Volgens de lokale krant was het de afgelopen tijd al duidelijk geworden dat het niet meer boterde tussen hem en de overige fractieleden.

Hijzelf gaf aan dat een meerderheid in de fractie zijn fractielidmaatschap dinsdag vervallen hadden verklaard en dat hij verder zou gaan als eenmansfractie lid van Veen. Opmerkelijk hierbij was dat zowel door het CDA, de Gemeenteraad maar ook in de media niets over het teruggeven van de zetel werd gezegd. Een zetel welke van Veen pas kon innemen toen het CDA mee ging doen in het college en daarvoor een wethouder ging leveren.

Hoe anders was dat bij het vertrek in december 2014 van Stan Horsthuis uit de VVD fractie. Horsthuis, die net de kwart kiesdeler had gehaald, weigerde zijn zetel terug te geven aan de VVD en ging verder, ondanks protesten van de VVD en fracties in de Gemeenteraad, als eenmansfractie, onder de naam Lijst Horsthuis. De media rapporteerde daar uitgebreid over. Ook toen onze fractievoorzitter Leo Janssen, die wel de gehele kiesdeler (bijna 1000 stemmen) had behaald, samen met het gehele bestuur en de meeste leden besloot om de slangenkuil van Pro Hengelo te verlaten en verder te gaan als Lokaal-Hengelo om hun beoogde idealen te verwezenlijken. Bijna de gehele Gemeenteraad en ook de lokale krant sprak er schande van want de zetel zou toch eigenlijk teruggegeven moeten worden.

Je zou verwachten dat de meetlat die de Gemeenteraad en zeker de ‘onafhankelijke media’ hanteert ook zouden moeten toepassen voor iedereen in dezelfde situatie, maar dat gebeurt dus niet. Waarom dit is daar kunnen we alleen maar naar gissen. Dat er bepaalde belang bij is, om dit schijnbaar bij Ben van Veen niet zo hard uit te spreken, dat is ons wel duidelijk. Zeker als het de Gemeenteraad betreft. Collegepartijen hebben geen behoefte om een collegepartij CDA het vuur aan de schenen te leggen. De twee grootste oppositiepartijen VVD en Pro Hengelo ook niet want die willen vriendjes blijven met het CDA om eventueel in het college te komen. Maar dat de lokale media niet dezelfde meetlat gebruikt, zoals ze die bij Horsthuis en onze fractievoorzitter wel deden, is onbegrijpelijk. Schijnbaar geldt voor hun dat ‘de ene afscheiding de andere niet is’. Het zegt veel over voorkeur bij de politieke situatie en baart ons al lang zorgen. We zijn natuurlijk blij dat Ben van Veen niet dezelfde ellende door hoeft te maken als Hortshuis en onze fractievoorzitter.

Weer een opiniestuk van de redactie van Lokaal-Hengelo.nl