Graag wat meer respect voor onze vrijwilligers!

vrijwilligerVrijwilligers zijn de smeerolie van de samenleving en van onschatbare waarde als het gaat van om bv. verenigingen, stichtingen of instellingen overeind te houden. Bij een steeds terugtrekkende landelijke/lokale overheid en steeds minder of helemaal geen steun of subsidies zijn het vaak de vrijwilligers die ervoor zorgen dat de samenleving blijft functioneren. Vrijwilligers maken het verschil!

Vrijwilligers moet je dan ook koesteren zeker als het ook gaat om initiatieven welke vanuit de burgers worden opgezet met als opzet om de nood te dichten daar waar de gemeente of instellingen het laten afweten. Zo’n initiatief is de Stichting Help Anderen die door een aantal enthousiaste burgers is opgezet om mensen die aan de onderkant van de samenleving zitten, en welke om welke reden dan ook geen beroep meer kunnen doen op de voedselbank toch te helpen met o.a. voedselpakketten. Zij verzamelen, in hun Winkel aan de Twekkelerweg 111, goederen die ze voor een klein bedrag weer verkopen om van de opbrengst weer voedselpakketten samen te stellen en uit te delen.

shaWebsite http://www.stichtinghelpanderen.nl/  

Ook de gemeenteraad, en zeker de fractie van Lokaal-Hengelo, heeft veel aandacht en zorg voor vrijwilligers. Zo’n initiatief als van de Stichting Help Anderen hebben wij omarmd al laat de steun van het college veel te wensen over. Ook heb je als raadslid een voorbeeldfunctie als het gaat om met respect en waardering om te gaan met vrijwilligers als geldt dat schijnbaar niet over iedereen. De fractievoorzitter van ProHengelo, Gezinus Knegt vond het schijnbaar nodig om op een onbeschofte manier tekeer te gaan omdat een product (stereotoren) van € 25, – achteraf niet aan zijn verwachtingen voldeed. Toen hem duidelijk werd gemaakt dat het geld al aan voedselpakketten al was besteed en dus eigenlijk niet meer teruggeven konden worden maar hij wel wat anders mocht uitzoeken, maakten hij de vrijwilligers uit voor dieven en leugenaars uit. Verder gaf dit raadslid aan dat hij aangifte bij de politie zou doen en de media zou inschakelen. Ze hebben hem uiteindelijk na veel gezeur hem het geld maar teruggegeven en de winkel uitgewerkt met die boodschap dat die nooit meer terug hoeft te komen. Er is door de vrijwilligers, van dit voorval, wel een melding gemaakt bij de politie. Positief is dat de TCTubantia nu aandacht gaat besteden aan het goede werk van de stichting.
respectkleinOnbeschoft en onbehoorlijk gedrag tegen vrijwilligers hoort niet in onze samenleving thuis en zeker een raadslid heeft hierbij een voorbeeldfunctie. Schijnbaar geldt dat niet voor bovengenoemd raadslid. Het zou hem sieren dat hij openlijk zijn excuus zou aanbieden aan de vrijwilligers van de Stichting Help Anderen en als boetedoening een vorstelijke donatie zou doe aan de stichting (minimaal € 25,-). Wij zeggen alleen graag wat meer respect voor ‘onze’ vrijwilligers.