Hengelo gegijzeld door bestuurders en leken.

De afgelopen jaren heb ik ze allemaal zien komen, Hengelose ondernemers en inwoners met de fatsoensnormen hoog in het vaandel, en ze met een beschadigde reputatie en vaak totaal ontredderd weer zien vertrekken. Kortgeleden zijn voorzitter Roland Schwind en bestuurslid Dennis Assink van Stichting Centrumondernemers ontgoocheld opgestapt. Een groot verlies voor Hengelo en in het bijzonder voor de binnenstad. Na jarenlang lobbyen, ordinair bedelen hoor je in de wandelgangen, brak onlangs het college met alle beloftes dat de Hijschkamer kosten te hoog uitvallen. Een slecht bedachte drogreden en de bekende druppel voor Schwind en Assink, volkomen terecht gooiden beide heren de handdoek in de ring.

Politici beloofden de laatste jaren de vele verontruste aanwezige binnenstadondernemers de hemel op aarde tijdens de talloze meetings vaak geïnitieerd door de SCH.  Evenals de fel bekritiseerde ex-wethouder Elferink, indertijd wethouder zonder één euro in de pocket om de verloederde binnenstad aan te pakken, zie ik nu hoe de beschaafde van Wakeren worstelt en wordt opgeofferd. Bas van Wakeren is een sociale man met een goed stel hersens en een positieve arbeidsethos, maar geen handige ‘Henkie’, geen vlotte babbelaar met talent van een politiek kameleon. Evenmin geen bluffertje of een acterende geinponem maar een degelijk fijn mens. De ideale buurman zeg maar. Geen patjepeeër die gladjes het Hijschkamer- échec soepel op het bordje van zijn collegae of mede binnenstad wethouder schoof. In tegendeel, zelfs mede college partijen als de VVD en SP brachten Bas in de media de beslissende dolksteek toe.  Maar van Wakeren, de betrokken veelwerker, kreeg de gehele SCH-strontkar over zich heen toen hij zijn woord niet nakwam. Zoiets van “ik heb het wel toegezegd maar niet zo bedoeld’ mocht de financiën…. ..Hoe eenzaam moet hij zich gevoeld hebben zonder politieke dekking vanuit de collega-skyboxen. Het pluche werkt als heroïne voor junks, knetterhard en egoïsme viert hierbij hoogtij.

Wat is in godsnaam de drijfveer toch van deze betrokken inwoners en zakenlieden. Ze leiden over het algemeen een zorgeloos leven, maar storten zich uit pure geldingsdrang, zelfoverschatting en ijdelheid in de slangenkuil van politiek geritsel. Ze keken uit naar de samenwerking met het Hengelose college en in het bijzonder met de nieuwbakken binnenstadwethouders van Wakeren en Gerrits. In hun denkwijze maken ze echter de klassieke vergissing dat ze de binnenstad bedrijfsmatig willen runnen, zoals ze ook in het dagelijks leven functioneren. Daar is een deal een deal of een man een man, een woord een woord, punt uit. Afspraken zoals die in het zakenleven gelden kent in de politiek een volstrekt andere definitie. Politiek kent veel overeenkomsten met de voetbalwereld, onnavolgbaar en twijfelachtig van nakomen om daar zaken mee te doen. Achter elke boom kan een vijand staan, vraag het ervaringsdeskundige Fred Rutten, een buitengewoon  gewaardeerd coach maar bovenal een eerlijk, aimabele man.  Een beetje van Wakeren.

Hup Bas!