Het politieke spel voorafgaande aan het BING rapport

Afgelopen vrijdag begon het politieke spel waarmee het CDA de schade betreffende het integriteitsonderzoek uitgevoerd door bureau BING probeert te minimaliseren.

Hoe het begon

er-was-eensWij kunnen ons nog herinneren dat er tijdens de politieke markt door dhr. Jan Beltman kritische vragen werden gesteld aan CDA-wethouder Elferink, over het veegplan en de grote voordelen die daaruit voortvloeien voor zijn partijgenoot en fractievoorzitter van het CDA, dhr. Harink, die ook nog eens ruimtelijke ordening in zijn portefeuille heeft. Het is Lokaal-Hengelo niet te doen om dhr. Harink of om het CDA te beschadigen, wel willen we weten hoe de procedures precies zijn gehanteerd, waar het ambtelijk fout gaat en of iedereen dezelfde behandeling krijgt door de gemeente en de wethouder. We hebben overigens nog nooit meegemaakt en kunnen dat ook nergens vinden dat er spontaan een bouwkavel wordt ingetekend, waar niemand om gevraagd heeft en dus waar een fractievoorzitter van een politieke partij spontaan bouwgrond kreeg toegewezen in beschermd groengebied.  En al helemaal niet als hij ruimtelijke ontwikkeling in zijn portefeuille heeft. Dan vraag je je op z’n mist af wat zo’n fractievoorzitter de afgelopen jaren heeft gedaan en hoe niet alleen hijzelf, maar ook de wethouder (ook het CDA) en de ambtenaren dit hebben kunnen missen? Als het bij een ander mis gaat dan zitten ze er bovenop en hoe zit dat dan bij de wethouder in kwestie?

In eerste instantie reageerde het CDA trouwens niet op de vragen van Lokaal-Hengelo en bagatelliseerde het de vragen, later werd het als “iets kleins” neergezet en veel later kwam dhr. Harink met excuses voor de vier (4) overtredingen die eigenlijk niets voorstelden. Ook nu nog vindt dhr. Harink dat het eigenlijk nergens om gaat en dat het wel even ‘rechtgezet’ kan worden door achteraf wat vergunningen aan te vragen.  Wij zouden nog kunnen begrijpen dat dhr. Harink een deel niet bewust heeft gedaan maar eenentwintig (21) overtredingen is wel heel erg veel en veel meer nog dan dat wij verwacht hadden. Dan kan het niet meer gaan om een “foutje”, dan is er structureel wat fout. Hoe gaan betrokkenen ervoor zorgen dat het nooit meer gebeurd.

Vragen

Lokaal-Hengelo kreeg diverse vragen van bezorgde burgers in vergelijkbare situaties maar waarbij de afdeling handhaving van de gemeente Hengelo er wel bovenop zat, terwijl er in het specifieke geval van dhr. Harink niet wordt gehandhaafd. Na een drietal voorbeelden vonden wij het tijd om vragen te stellen aan het college van B&W en de burgemeester te vragen om te handhaven. Het kan niet zo zijn dat bij een raadslid niet wordt gehandhaafd en bij diverse andere inwoners wel.

Lokaal-Hengelo heeft 7 brieven gestuurd met vragen over deze kwestie, in een eerder artikel op deze site zijn de belangrijkste vragen nog weer eens opgesomd. Zodra het BING onderzoeksrapport uitkomt zullen wij vraag voor vraag kritisch bekijken of ze beantwoord zijn.

Persoonlijk

In het interview van dhr. Harink aan TC Tubantia (http://www.tubantia.nl/regio/hengelo-en-omgeving/hengelo/hengelo-s-cda-raadslid-johan-harink-beticht-van-21-overtredingen-1.6467966) geeft betrokkene twee zaken aan waar wij onze wenkbrauwen bij ophalen. In het artikel maakt hij het onderscheid tussen privé en politiek maar als het gaat om terug te slaan naar privépersonen of andere partijen dan mag dat wel gemengd worden.

overtreding-naar-de-keelHet eerste gaat over dhr. Jan Beltman, de man die tijdens de politieke markt kritisch was en met wie wij enkele goede gesprekken hadden waarna wij er achter kwamen dat er veel meer mis was op het erf van dhr. Harink. Dhr. Harink waarbij 21 overtredingen zijn geconstateerd zegt dat dhr. Beltman het op hem heeft voorzien. Daarbij doet hij buitengewoon minderwaardig over dhr. Beltman. De opmerkingen van dhr. Harink kunnen zelfs licht als smadelijk en lasterlijk worden ervaren.

Wij vinden dat dhr. Beltman een lintje verdient, omdat hij het lef had om deze zaak openbaar te maken en door volhardend te zijn, ondanks felle opmerkingen en de druk die er op hem uitgevoerd is. Ongelofelijk dat dhr. Harink zo uithaalt naar dhr. Beltman en hij geeft daarmee aan geen gevoel voor situatie te hebben en geen zelfreflectie te kunnen toepassen. Ook heeft dhr. Harink opnieuw zaken verkeerd voorgesteld. Zo stelt dhr. Harink dat dhr. Beltman een middelbare (landbouw)opleiding heeft terwijl de man hoog is opgeleid. Dhr. Harink doet hiermee denigrerend naar alle Mbo’ers. Of dat het ertoe doet als je gelijk hebt, maar dhr. Harink gebruikt nu alle tactieken waaronder ook het aanvallen van een burger omdat deze geconstateerd heeft dat ie fout zat. Er waren overigens meer inwoners met tips dat het niet goed zat bij Harink.

politiekspelletjeVerder geeft dhr. Harink aan dat enkele politieke partijen het op hem voorzien hebben. Bij Lokaal-Hengelo hebben we ook die ervaringen en dat schijnt te horen bij ‘het politieke spel’. Zelf heeft dhr. Harink destijds overigens snoeihard geoordeeld over onze fractievoorzitter voordat het onderzoeksrapport uitkwam. Dat deden andere partijen destijds ook waaronder ProHengelo en de VVD (de vrienden voor het leven). Ook nu haalt ProHengelo voordat het rapport er al is hard uit en vind dat dhr. Harink op moet stappen. Niet erg handig omdat je alle gegevens nog niet hebt, er uitsluitend vragen zijn gesteld en er slechts ernstige vermoedens zijn. Lokaal-Hengelo zal pas een oordeel vellen nadat het onderzoeksrapport beschikbaar is en het debat daarover is gevoerd, zorgvuldigheid is heel belangrijk. Het gaat zoals al eerder in dit artikel vermeld niet om de persoon Harink (ondanks dat deze dhr. Beltman wel direct aanvalt en hij heeft toch blijkbaar niets te verbergen dus waarom dan deze aanval?) maar het gaat vooral om de vraag, hoe heeft dit kunnen gebeuren en hoe kunnen we dit in de toekomst voorkomen? Daarbij zijn wij kritisch naar het ambtelijk apparaat maar zeker ook jegens de controlefunctie van de raad die zo zijn eigen democratie heeft waarbij het college via achterkamertjes met elkaar beslist.

Recentelijk heeft het college bijvoorbeeld plannen gepresenteerd waarbij de oppositie geen enkele ruimte kreeg en antwoorden kreeg waarmee men niets kan. Welke partijen dhr. Harink nu bedoeld begrijpen we niet tenzij het de partijen zijn waarmee hij in het college zit en die hem nu willen laten vallen. Of is het de partij die de conclusies al getrokken heeft op basis van onze vragen?  Dat dhr. Harink om zich heen slaat dat begrijpen we uit menselijk oogpunt wellicht nog wel, maar voor iemand die 37 jaar in de raad zit verwachten we ook enige zelfreflectie. Lokaal-Hengelo vindt dat je niet de boodschapper moet aanpakken maar de persoon of organisatie die fout is, boodschappers zijn belangrijk om gevoelige onderwerpen bloot te leggen.

Waarom deze publicaties?

Zodra de burgemeester de opdracht heeft gegeven voor het onderzoek door Bureau Integriteit Nederlandse Gemeentes (BING), gaan zij de gegevens opvragen en interviews plannen. In eerste instantie werd aangegeven dat men voor de vakanties, eind juni, het rapport op zou leveren.

Waarom is het rapport er nu dan nog niet? Dat komt waarschijnlijk omdat men in eerste instantie dacht dat het allemaal wel mee zou vallen maar inmiddels zijn we van 4 overtredingen (volgens dhr. Harink was het voor de zomervakantie nog een storm in glas water) naar 21 overtredingen gegaan.

Hoe weet dhr. Harink dat er sprake is van 21 overtredingen? Dit heeft te maken met de procedure die men gekozen heeft. Zodra BING aangeeft dat het rapport klaar is gaat het eerst naar de opdrachtgever voor controle, in dit geval is dat de burgemeester. Hij heeft de mogelijkheid om het rapport door te kijken en opmerkingen te maken. Er komt dan een aangepaste versie die vervolgens naar de betrokkenen gaat, in dit geval dhr. Harink. Hij mag ook opmerkingen plaatsen bij het rapport waarna er een aangepaste versie wordt uitgebracht. Daarna gaat het rapport naar het college, die er vervolgens ook nog eens zijn plasje over mag doen. Wat er nog overblijft zal straks in het BING onderzoeksrapport staan, als we pech hebben dan zijn de harde conclusies eruit.

Omdat dhr. Harink weet wat er in het BING rapport staat heeft hij vrijdagochtend zelf de krant gebeld voor een interview, met het kennelijke oogmerk om de schade te beperken en recht te praten wat krom is en de verwachtingen te managen. Dit hoort bij het politieke spel! Het artikel vandaag in de krant van het CDA hoort daar ook bij (http://www.tubantia.nl/regio/hengelo-en-omgeving/hengelo/cda-worstelt-met-kwestie-harink-in-hengelo-1.6474893). Ze nemen een neutrale positie in zodat ze alle kanten uit kunnen, afhankelijk van wat er gebeurt met de resultaten van het onderzoeksrapport.

Tubantia heeft hiermee mooie publicaties en we worden hiermee voorbereid op de komst van het BING rapport. Het lijkt er erg op dat er regie is op de berichtgeving en dat het rapport zorgvuldig gelanceerd wordt waarbij de hoofdrolspelers de mogelijkheid krijgen zich in te graven en of zelfs uit de wind te blijven.

Hoe nu verder?

Na de publicatie van het BING onderzoeksrapport zullen alle partijen de mogelijkheid krijgen om te reageren op het rapport. Dat zal zeker ook via de media gaan maar veel belangrijker, via de gemeenteraad. Daar zal burgemeester Schelberg zich moeten verantwoorden over de onderdelen die te maken hebben met het ambtelijk apparaat, de wethouders over de publicaties waarin fouten zijn gevonden en schijnbaar spontaan zaken ingetekend kunnen worden, en natuurlijk dhr. Harink over de overtredingen en vooral het voordeel wat hij daaruit verkregen heeft. Het gaat in deze kwestie dus ook over financieel voordeel zoals wij het inschatten. Als dat er is geweest, zoals de aanleg van een weg op kosten van de gemeente (€ 90.000), dan moet dat geld terug betaald worden.

Wij wachten geduldig op het rapport en zullen ons dan kritisch opstellen en vooral kijken naar gelijkwaardigheid. Als dhr. Harink een weg krijgt dan hebben anderen daar ook recht op, als hij 21 overtredingen heeft begaan en dat kan door middel van een aanvraag voor vergunning opgelost worden, dan geldt dat ook voor andere inwoners van Hengelo. We weten dat het niet makkelijk is voor inwoners om bij een overtreding een vergunning aan te vragen dus ……. Wordt vervolgd.

wordt-vervolgd