Ingezonden brief van een bezorgde inwoner over omgekeerd inzamelen

De onderstaande brief (van Edwin) werd naar alle fracties van de Hengelose politieke partijen gestuurd. Lokaal-Hengelo onderschrijft dat de grijze Otto beschikbaar moet blijven voor die inwoners die dat nodig hebben of dat willen. Hopelijk vinden de andere partijen dat ook en acteren ze er ook naar i.p.v. alleen maar roepen, maar vervolgens tegen het stoppen van de inname van de grijze Otto  stemmen (ProHengelo) of de kop in het zand steken door Noaberhulp maar weer eens van stal te halen (Groen Links). Stoppen met de inname van de Grijze Otto en wel onmiddellijk!

De brief van Edwin:

Aan: alle fracties van de Gemeente Hengelo.

Betreft: Inname grijze Otto

Met verbazing en ergernis nam ik kennis van uw besluit om het inzamelen van de grijze Otto niet in heroverweging te nemen.

Het is mij duidelijk dat er destijds een beslissing is genomen om deze grijze Otto’s in te nemen en dat alleen de heer Stan Horsthuis tegen dit voorstel was.

De beslissing tot inname van de grijze Otto was genomen en praktisch unaniem minus 1 stem van de heer Horsthuis. Dus het was een democratisch genomen besluit.

Nu de inname bijna voor de deur staat zijn de burgers van Hengelo wakker geworden en blijken er veel te zijn die de inname van deze Otto helemaal niet zien zitten, sterker nog,  dit afwijzen.

O.a. ouderen, voor wie het zelf wegbrengen van het afval een te grote belasting is, jonge gezinnen met kleine kinderen, die vele malen moeten lopen om de gebruikte luiers weg te brengen, ouderen met incontinentiemateriaal. (actueel: onlangs nog de dump bij ATC)

U geeft aan dat dan de buren, een mantelzorger etc. dit dan maar moeten/kunnen doen, maar hiermee zadelt u wel anderen op met uw stokpaardje van het omgekeerd inzamelen.

Niet iedereen heeft zijn kinderen in Hengelo wonen, bovendien zijn buren en kennissen geen permanente ophaaldienst voor het wegbrengen van huisafval. Dit is een taak van de Gemeente, die hiervoor ook belastingen heft.

Het is nog afwachten wat betreft het resultaat de petitie “Redt de grijze Otto”.

U als gemeenteraad, destijds gekozen door de burgers van Hengelo, zitten op een plek om de belangen van deze burgers te behartigen.

U zit er zeker niet ter eigener glorie en ik ben van mening dat als een meerderheid van de Hengelose burgers graag de grijze Otto wil behouden, u zich daar hard voor dient te maken.

Het milieu beschermen is een goede zaak. Maar er wordt wel afval gehaald en verwerkt uit landen als bv. Italië en Engeland, dat hier zo de verbrandingsovens ingaat. Maar dat levert de deelnemende Gemeenten geld op, en dan is het milieu schijnbaar van minder groot belang.

Een tussenoplossing kan o.a. zijn om deze grijze Otto 1 x per 6 weken (of een andere termijn) te ledigen. Op deze manier is er toch een reductie door dat er jaarlijks minder rondes hoeven te worden gereden. U zou de gebruikers er denk ik een groot plezier mee doen. Want veel bewoners scheiden hun afval al, wat te zien is aan het steeds minder aan de straat zetten van de grijze Otto.

Het zou u sieren en getuigen van moed, net als destijds bij de winkel openingstijden, dat U deze genomen beslissing durft te herzien zeker nu een groot deel van de Hengelose bevolking tegen de inname van de grijze Otto’s is.

Uw reactie zie ik tegemoet.

E.P. Seijdel