Kadernota – Politieke Markt

Gisteravond vond de Politieke Markt rondom de kadernota plaats. Elke partij kreeg 5 minuten de tijd hier commentaar op te leveren of vragen over te stellen. Te weinig. Maar: dat wil niet zeggen dat LokaalHengelo hierover is uitgepraat; e.e.a. wordt uitgewerkt tot moties of amendementen en deze kunnen weer ingediend worden alvorens de kadernota definitief in de Raad wordt vastgesteld. Lees hieronder onze bijdrage: