Ledenvergadering en nieuw elan!

alvAfgelopen donderdag 24 november 2016 is er in het wijkcentrum Hengelose Es, de tweejaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van LokaalHengelo gehouden. De opkomst was heel goed en de sfeer was positief en constructief. Voor een democratische partij als Lokaal-Hengelo is het belangrijk om de leden te informeren over de gang van zaken maar ook ze mee te nemen naar hoe we de partij verder vorm willen geven. Dat geldt zeker ook voor de feedback van de leden en dat is ook prima gelukt. De aanwezige leden lieten zich niet onbetuigd over de vaak herkenbare eenzijdige berichtgeving in de media over bepaalde zaken maar wilden, net als het bestuur en de fractie, liever naar de toekomst kijken. Dat is dan ook, samen met het benoemen van nieuwe leden voor het bestuur, de rode draad van de vergadering geworden. Afspraken maken hoe we als bestuur en fractie ook de komende tijd ons met nieuw elan kunnen en zullen blijven inzetten voor de burgers van Hengelo.

Op de ALV zijn drie nieuwe bestuursleden benoemd en de taken van het bestuur opnieuw ingedeeld. Met algemene instemming van de vergadering zijn toegetreden tot het bestuur. Fata Proost, Marco Ketelaar en Jeffrey Scholten. Jeffrey deed al ICT zaken voor het bestuur. Het bestuur, welke nu uit 6 personen bestaat, is als volgt samengesteld;

  • Edwin Oude Middendorp en Fred de Jong zullen samen het voorzitterschap van LokaalHengelo op zich gaan nemen.
  • Seviye van Wier- Koca en Jeffrey Scholten doen samen de secretarisfunctie van de partij
  • Fred de Jong is en blijft de penningmeester van de partij
  • Fata Proost en Marco Ketelaar zijn adviseurs/meedenkers van het bestuur en zullen commissietaken op zich gaan nemen.

Afgesloten is de prima verlopen ALV vergadering met een gezellig samenzijn.