Lokaal-Hengelo kritisch over de begroting/Persbericht

Persbericht.

De fractie van LokaalHengelo is kritisch over de begroting die door het college van B & W is voorgelegd aan de Hengelose gemeenteraad. Fractievoorzitter Gerrit Megelink noemt de begroting teleurstellend, punt van zorg en rijp voor verbetering. In de politieke markt van vandaag zal LokaalHengelo duidelijk maken waarom.

BURGERBEGROTING
Megelink zal bij de behandeling van de begroting zijn teleurstelling uitspreken over de manier waarop de gemeente tijdens de kadernota en daarmee in aanloop naar de begroting is omgegaan met de wensen en ideeën van Hengelose inwoners, clubs en verenigingen :‘De begroting is een nieuwe confrontatie met de afwijzing van al die wensen en ideeën door de gemeente. Zo kan het niet langer!’. De gemeente moet de verwachtingen van Hengeloërs die de moeite nemen om mee te denken en doen volgens Megelink beter moeten managen. Dat kan vrij eenvoudig aldus Megelink: ‘De begroting is er nu één van het Hengelose bestuur en dat moet er één van de Hengeloërs worden’. Megelink zal daarom namens zijn fractie een motie aankondigen waarin het college wordt opgedragen om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een burgerbegroting. Megelink: ’Een burgerbegroting is een vorm van directe democratie en democratische besluitvorming, waarbij burgers zelf beslissen hoe (een deel van) het gemeentelijk budget besteed wordt. Het past volgens ons uitstekend bij de inzet van het college om te komen tot een open bestuursstijl’.

EIKENPROCESSIERUPS
Voor LokaalHengelo is de begroting ook een punt van zorg. Megelink zal toelichten dat dit onder meer te maken heeft met de grote hoeveelheid pm posten in de begroting. Een voorbeeld waar LokaalHengelo volgens Megelink letterlijk en figuurlijk jeuk van krijgt zijn de PM posten voor de bestrijding van de eikenprocessierups: ‘ Het college van B&W en de gemeenteraad kunnen hier een amendement in tegemoet zien’, aldus Megelink.

MEDICINALE CANNABIS
Er is veel rijp voor verbetering volgens LokaalHengelo. De toegankelijk van de gemeente, zowel fysiek als digitaal moet geoptimaliseerd: ‘Voor blinde en slechtziende Hengeloërs kan er nog een hoop beter’, weet Megelink. Maar ook de open bestuursstijl en de veiligheid hebben meer aandacht nodig. In verband met dat laatste onderwerp denkt de fractie aan het gedogen van 5 wietplantjes voor zelfzorg. Voor deze vorm van medicinale cannabis wil LokaalHengelo ook met een motie komen. Megelink: ‘Mensen met parkinson, extreme slaapstoornissen of die chemokuren moeten volgen, zouden wiet-olie moeten kunnen gebruiken om hun klachten te verlichten. Wiet kweken wordt in Nederland weliswaar gedoogd, maar dat geldt alleen als je niet meer dan vijf planten kweekt en er afstand van doet als de politie de planten ontdekt. Veel mensen vinden deze risico’s onaanvaardbaar. Zij kweken immers een plantaardig medicijn en veroorzaken geen overlast. Een bezoek van de politie en het vernietigen van hun hulpmiddel is onacceptabel’. LokaalHengelo vindt dat de gemeente mensen met de genoemde klachten moet helpen door het kweken van mediwiet toe te staan.

GOUDLOKJE
De voorman van de fractie zal ook de komst van Goudlokje naar Hengelo aankondigen. Megelink: ’Het sprookje van Goudlokje en de drie beren is toe aan een vervolg. Bij de behandeling in de begroting in de gemeenteraad zullen we – uiteraard met een dikke knipoog, want het is natuurlijk een metafoor – het verhaal van Goudlokje en de vijf Hengelose beren vertellen’. Met dat verhaal zal duidelijk worden of Hengelo echt een beregoede stad is, waar het goed toeven en beregezellig is.


Hieronder treft u het volledige bericht wat uitgesproken is op de Politieke Markt:

“Voorzitter,
LokaalHengelo heeft de beleidsbegroting 2020 – 2023 met belangstelling gelezen en tevreden kunnen constateren dat deze sluitend is. Naast sluitend is de begroting ook
1. Teleurstellend

2. Punt van zorg

3. Rijp voor verbetering

1.Teleurstellend

1.1.
De begroting is teleurstellend omdat het een pijnlijke confrontatie is met de afwijzing van zoveel goede ideeën en inbreng van Hengeloërs en Hengelose verenigingen. Velen dachten en deden in het proces rond de kadernota mee, maar het eerste experiment van de open bestuursstijl eindigde in een anticlimax, waarvan LokaalHengelo vindt dat die niet nog eens maar voorkomen.
LokaalHengelo vindt dat de begroting niet alleen van het gemeentebestuur, maar ook of beter juist en vooral van de Hengeloërs moet zijn. Daarom laten we bij deze weten dat we bij de behandeling van de begroting in de gemeenteraad met een motie over een Hengelose burgerbegroting zullen komen.

1.2.
De begroting is teleurstellend vanwege de kleur. Rood ; de klinkers in de binnenstad, groen ; het groen in de binnenstad en de wijken vinden we prachtige kleuren, maar oranje, de kleur van de begroting vinden we maar niks. Ook missen we de kleur blauw. Blauw, de kleur van de blauwe zones die er veel te weinig zijn en de kleur van de parkeerkaarten waar van ons best ook logo’s van de VVD of Pro Hengelo op mogen staan.

2. Punt van zorg
2.1.
De begroting is voor ons ook een punt van zorg. Dat heeft voor ons onder meer te maken met de grote hoeveelheid PM posten. Een voorbeeld waar we in dat verband letterlijk en figuurlijk jeuk van krijgen is de PM post inzake de bestrijding van de eikenprocessierups. Het college van B&W en de gemeenteraad kunnen hier een amendement in tegemoet zien.

2.2.
De begroting is voor ons ook een punt van zorg vanwege het wisselend financiële perspectief, vette en magere jaren met overschotten en tekorten vechten jaarlijks om voorrang.

2.3.
De begroting is voor ons punt van zorg vanwege de ontwikkelingen in het sociale domein. De tekorten vragen om meer dan lobby’s en preventief beleid.

2.4.
Tot slot baart de begroting ons zorgen vanwege diverse onduidelijkheden zoals die rond de huisvesting van het primair onderwijs en de renovatie van het stadhuis, de nieuwbouw van het stadskantoor en de SPUK en BOSA. LokaalHengelo vroeg hier via college Jeffrey Scholten al eerder uw aandacht voor. Kan het college inmiddels meer duidelijkheid geven over of Hengelo voldoende gecompenseerd wordt ?

3.Rijp voor verbetering
3.1.
Ondanks de zorgen, is er ook licht aan het eind van de tunnel. De begroting is weliswaar rijp voor verbetering, maar die wil de gemeente Hengelo ook zelf gaan aanbrengen. Lokaal Hengelo is blij met de plannen voor het optimaliseren van de P & C cyclus en wil graag meedenken en een suggestie doen.
Dat kan door in de begroting niet alleen te werken met antwoorden op de bekende 3 vragen:
1.Wat willen we bereiken?
2a. wat gaan we daarvoor doen? En
3. Wat mag dat kosten?

Maar door in de begroting ook in te gaan op een 4e vraag :
4. Wanneer zijn we tevreden?
Voorzitter,
Met het toevoegen van deze belangrijke vraag krijgen we als gemeenteraad pas echt goed grip op de begroting.

3.2.
Rijp voor verbetering is ook de toegankelijkheid van Hengelo. De binnenstad kleur rood, maar gelukkig ook een beetje geel. Contrast in kleurstelling is belangrijk voor visueel beperkten. LokaalHengelo denkt echter dat er op het gebied van toegankelijkheid meer gedaan kan worden en ook digitaal moet Hengelo voor iedereen toegankelijk zijn. Onze fractie overweegt hieromtrent een motie dan wel amendement.

3.3.
Dat geldt ook voor het dossier van de open bestuursstijl. Het college heeft zonder een kader van de gemeenteraad geëxperimenteerd met de open bestuursstijl. Het proces rond de kadernota heeft vast veel ambtelijke capaciteit gekost. Weet u hoeveel ? LokaalHengelo wil graag van u weten welke concrete plannen het college heeft voor de doorontwikkeling van de open bestuursstijl en wat die plannen kosten. Zelf hebben we genoeg ideeën voor democratische vernieuwing.

3.4.
Rijp voor verbetering is ook de veiligheid. Bij de behandeling van de APV hebben we onze zorgen al geuit over ondermijning, criminaliteit en drugs. Met beperkte capaciteit moet je gericht inzet op echte problemen plegen. Om die reden willen we voorstellen om het bezit van 5 wietplantjes voor zelfzorg, of medicinaal gebruik te gedogen. Daarvoor zullen we ook met een motie komen.
Tot slot voorzitter.
Kent u het sprookje van Goudlokje en de drie beren ? Er schijnt een vervolg te zijn.
Het heet Goudlokje en de vijf beren en ligt momenteel bij de drukkerij.
We begrepen dat het vlak voor de gemeenteraadsvergadering beschikbaar komt en gaat over het bezoek van Goudlokje aan Hengelo. We weten al dat ze naar Hengelo ging omdat ze in de krant gelezen had dat Hengelo een beregoede stad was, waar het beregezellig moest zijn, maar op de rest van het verhaal moeten we nog even wachten. In de gemeenteraadsvergadering komen we er bij u op terug en weet u of Goudlokje naast beren op markt, ook beren op de weg naar een goedgekeurde begroting is tegen gekomen.
Dank u wel.”

LokaalHengelo kondigt dus aan:
 Motie burgerbegroting  Amendement eikenprocessierups  Motie/amendement toegankelijk Hengelo  Motie thuiskweek medicinale cannabis