Lokaal Hengelo zorgt voor politieke revolutie

Waarom deze revolutie?

We willen de macht weer teruggeven aan de mensen van Hengelo, zodat iedereen weer baas in eigen huis is. Democratie in de zuiverste vorm. Dat is onze missie. Als lokaal Hengelo geloven we in meedenken en meebeslissen vanuit onderop en niet traditioneel alles van bovenaf opleggen. De kennis voor maatschappelijke oplossingen ligt vooral bij de inwoners en ondernemers zelf. LokaalHengelo wil hierin de verbindende factor zijn.

Waarom mensen niet stemmen

De redenen zijn divers, maar de meeste mensen hebben geen vertrouwen in de politiek, geen interesse, weet niet op welke partij ik moet stemmen tussen al die grijze muizen, niet te begrijpen ambtelijke taal, mijn stem maakt toch niet het verschil en ze luisteren toch niet” zijn de opmerkingen die ik vaak hoor. Wie zou niet afhaken, maar door die onverschilligheid leggen we de macht in Hengelo bij ongeveer 50 mensen.

De macht in Hengelo ligt bij ongeveer 50 mensen. Dat is geen democratie, maar een oligarchie

Dat is geen democratie, maar een oligarchie. Wij willen de macht weer terug waar die hoort te zijn; bij alle mensen in Hengelo! Lokale politiek is belangrijker geworden dan de landelijke. Toch stemt 80% landelijk en slechts 50% lokaal. Dit bewijst dat het besef nog niet is doorgedrongen bij veel mensen, dat lokaal stemmen meer impact kan maken op hun eigen leven.

Hoe doen we dat?

Dit doen we met de DoeMee app. Via de app brengt men ideeën aan en clusteren we dit tot onderwerpen. Vervolgens stemt men digitaal op zijn/haar top 3 onderwerpen. Dan weten we welke onderwerpen de belangrijkste zijn voor Hengelo. Hierna zoeken we samen naar de oplossingen om tenslotte nogmaals digitaal te stemmen wat de beste oplossing is voor Hengelo. Deze oplossingen komen in het programma, dat van iedereen in Hengelo is. Vervolgens zullen we dit programma verfijnen door alle wijken in te gaan en lokale ondernemers, verenigingen, stichtingen en andere belangengroepen te spreken. Begin 2021 maken we alles openbaar. Hiermee laten we zien dat wij wel de inwoners en ondernemers van Hengelo serieus nemen.

Onderwerpen kapen van anderen en scoren is oud denken.

Er werd mij vertelt, dat je zo lang mogelijk op je verkiezingsprogramma moest zitten tot 3 maanden voor de verkiezingen, zodat andere partijen de onderwerpen niet kunnen kapen en jij lekker kunt “scoren”. Dit is wat mij betreft oud denken en op macht en ego’s gebaseerde politiek. De onderwerpen in ons verkiezingsprogramma zijn niet van ons, maar van iedereen in Hengelo. Als andere partijen dit overnemen, dan kan ik dat alleen maar toejuichen. Dit is namelijk in het belang van alle Hengeloërs.

Waarom zo vroeg campagne starten?

Het steekt mij, en met mij velen, dat je 3 maanden voor iedere verkiezing plotseling alle politieke partijen uit hun winterslaap ziet komen. Waar was je die afgelopen 3 jaar en 9 maanden? Dit komt mij als erg onbetrouwbaar over, toont geen enkele betrokkenheid en bevestigt dat je ver van de inwoners en ondernemers afstaat. Je rol als volksvertegenwoordiger is geen knop die je even 3 maanden aanzet en hierna weer doodleuk uitzet. Het moet diep in je DNA zitten.

Kleine nuance voordat men denkt dat ik alle politici onbetrouwbaar noem. Natuurlijk zijn ze niet allemaal bewust onbetrouwbaar, maar zitten vast in een systeem die hun vaak onbedoeld onbetrouwbaar maakt. Daarom willen wij vanuit Lokaal Hengelo ook dit systeem veranderen. Dan komen de goeien vanzelf boven drijven. Onbetrouwbaar zijn kent overigens meerdere vormen en gradaties, dus het is niet direct een kwalificatie alsof je een greep uit de kassa hebt genomen.

Politici zitten er vooral voor zichzelf; ego, geld, macht en andere persoonlijke belangen. Dit soort politici zijn het rottende fundament onder onze democratie in Hengelo.

Nog iets anders wat we hebben gedaan. We hebben nu al onze kieslijst opgesteld. We willen namelijk niet op het laatste moment mensen op de lijst zetten die eigenlijk niet goed bij ons passen en niet geloven in ons verhaal. We willen mensen die vanaf het begin betrokken zijn, laten zien dat ze betrouwbaar handelen en dichtbij de inwoners willen staan.

Ons tussentijdse doel is om in 2022 zeven zetels te behalen. Dit is een ambitieus doel en door hiermee naar buiten te treden, maken we het meteen ook echt. We zijn vanuit het niets met 3 zetels in de raad gekomen en kwamen 24 stemmen te kort voor een 4e zetel. Als ik kijk naar de kwaliteit, missie en cultuur die we nu hebben, dan is dit zeker haalbaar.

Waarom Lokaal Hengelo?

Als je weer baas in eigen huis wilt zijn en een partij zoekt die jouw lokale belang bovenaan zet. Die betrouwbaar is, betrokken, dichtbij en er niet voor zichzelf zit. Als je dat zoekt, kun je alleen op Lokaal Hengelo stemmen.

Waarin zijn wij anders?

1. We zijn een lokale partij en zijn er daarom voor alle Hengeloërs. Hiermee zijn we al anders dan alle landelijke partijen die met name hun landelijke standpunten willen doordrukken. De regio’s en gemeenten krijgen steeds meer te zeggen en dus zijn lokale standpunten belangrijker. Wij denken niet in termen als links, rechts en midden, maar nemen de belangen van de inwoners en ondernemers als uitgangspunt in alles wat we doen en de rest doet er niet toe. Als andere partijen of het college ons dan niet aardig vinden, dan is dat maar zo.

Wij denken niet in termen als links, rechts en midden, maar nemen de belangen van de inwoners en ondernemers als uitgangspunt.

2. Om die lokale belangen te behartigen gaan we ons verkiezingsprogramma samen opbouwen met deze inwoners en ondernemers. Hiermee onderscheiden we ons niet alleen van alle landelijke maar ook alle lokale partijen. Dit zal de eerste keer zijn in de Nederlandse geschiedenis dat dit gebeurt. We schrijven hier als Lokaal Hengelo dan ook politieke geschiedenis mee en hopelijk is dit het kantelpunt naar een echte directe democratie. Het ligt ook volledig in lijn met onze missie om de macht weer over te dragen aan de mensen in Hengelo.

3. De mensen die bij lokaal Hengelo zitten worden gedreven vanuit alle ergernissen die er zijn met het failliete politieke systeem en een onbehagen gevoel dat het anders moet. Noem alle clichés maar op: onbetrouwbare politici die niet betrokken zijn en ver van de inwoners en ondernemers afstaan. We hebben intensief onderzoek gedaan naar wie wij zijn binnen Lokaal Hengelo en we hebben 3 kernwaarden gevonden die het fundament zijn onder alles wat we doen en zeggen. Het is de ziel en het moreel kompas van onze missie. Lokaal Hengelo staat voor Betrouwbaar, Betrokken en Dichtbij. Alles dus wat er nu niet goed gaat met de politiek. Iedereen bij Lokaal Hengelo gelooft in deze kernwaarden.

Woensdag 16 september starten we met het DoeMee proces. Iedereen die ook weer baas in eigen huis wil worden, kan zich hier inschrijven.

Michael van Wier
Lokaal Hengelo