LokaalHengelo wil steun voor student met beperking goed geregeld hebben

LokaalHengelo raadslid Jeffrey Scholten heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders over de werkingssfeer van de individuele studietoeslag. De regeling staat momenteel zowel landelijk als regionaal in de belangstelling. Om verschillende redenen weet Scholten : ‘de regeling is weinig tot niet bekend bij de doelgroep, het aanvragen is geen sinecure en de hoogte van het bedrag zet weinig zoden aan de dijk’. LokaalHengelo vindt het tijd voor actie en wil van het college weten welke acties in de afgelopen jaren ondernomen zijn om de regeling beter onder de aandacht te brengen.

2015

De regelingen die bij de participatiewet horen zijn eind 2014 in de gemeenteraad vastgesteld. De problemen die er nu zijn, waren er toen ook al weet Scholten. Pas nadat voormalig gemeenteraadslid Ben van Veen er aandacht voor vroeg bij het college werd er meer ruchtbaarheid gegeven aan de regeling. In Twents verband werden in 2015 afspraken gemaakt en gestart met een campagne om de regeling meer bekendheid te geven. Wethouder Ten Heuw liet in reactie op vragen van Van Veen toen al weten ten gunste van de belanghebbenden te willen afwijken van de vastgestelde hoogte van de toeslag. Zij en de andere leden van het college streefden naar een bedrag van minimaal 100 euro.

Almelo en Enschede

Dat bedrag zou een Twentse maat kunnen worden, maar uit onderzoek van de TC Tubantia bleek dat Enschede en Almelo slecht scoorden. Dat was in Enschede al aanleiding voor D66 om de regeling op de politieke agenda te zetten. Binnenkort komt een motie ter zake bij herhaling in de gemeenteraad aan de orde. In Almelo is een ophoging van het bedrag nog niet besproken, al zei de verantwoordelijke al in de TC Tubantia toe ook een verhoging na te streven. Het wachten in Almelo is op een voorstel van het college.

LokaalHengelo

Scholten volgt de ontwikkelingen in de omliggende gemeenten op de voet, maar is uiteraard nog meer nieuwsgierig naar het Hengelose beleid.’ Landelijk is er overeenstemming bereikt over een minimale toeslag van € 300 in alle gemeenten, maar voor dat beleid er door is moet het in Hengelo wel goed geregeld zijn en blijven’. Zijn fractie wil van het college weten of de regeling inmiddels al beter bekend is bij de doelgroep en hoe het college aankijkt tegen de hoogte van de toeslag.

Vragen over de individuele studietoelage

Per e-mail:              raadsgriffie@hengelo.nl

Datum:                    15-02-2019

Behandeld door:  Jeffrey Scholten

Betreft:                   Individuele studietoelage

Geacht college,

In 2015 heeft u samen met veertien Twentse gemeenten de Verordening Individuele Studietoeslag opgesteld. Studenten met een lichamelijk of psychische beperking kunnen dankzij deze regeling een toeslag aanvragen van €100,00 per maand, als aanvulling op hun studiefinanciering. Wij zijn blij dat de gemeente Hengelo deze toeslag beschikbaar stelt. Studenten met een beperking zijn vaak niet in staat om te werken naast hun opleiding om een studie te bekostigen. Een afgeronde opleiding versterkt hun positie op de arbeidsmarkt.

Vraag :

In 2017 zijn er regionale afspraken gemaakt om deze regeling meer onder de aandacht te brengen. Kunt u aangeven hoeveel inwoners gebruik maken van deze regeling?

Vraag:

Heeft u een goed beeld van deze doelgroep en kunt u aangeven wat de gemeente er aan doet om de regeling onder de aandacht te brengen?

Vraag:

Eén van voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze regeling is dat iemand 18 jaar of ouder is. Er zijn echter voldoende studenten met een beperking van 17 jaar die ook een studie volgen. Bent u bereid de leeftijdgrens te verlagen naar 17 jaar en ouder, zodat ook deze studenten gebruik kunnen maken van deze regeling? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke mogelijkheden ziet u hiervoor?

Vraag:

LokaalHengelo is van mening dat de huidige studietoelage van €100,00 per maand niet meer voldoende is. De gemiddelde inkomsten en uitgaven zijn de afgelopen jaren gestegen. Een student zonder beperking werkt volgens het NIBUD* ongeveer 17 uur per week en/of heeft een betaalde stage waarmee hij/zij ongeveer €409,00 per maand verdient. De huidige studietoelage is gebaseerd op 50% van een gemiddeld studenteninkomen. Een verhoging naar €200,00 zou volgens ons passend zijn. Deelt u onze mening dat de huidige studietoelage moet worden verhoogd? Zo ja, zou u zich willen inzetten om een verhoging van de studietoelage samen met de andere Twentse gemeente door te voeren? Zo nee, wat is volgens u een gepast bedrag van een studietoelage?

Wij kijken uit naar het antwoord op onze vragen.

Met vriendelijke groet,

Jeffrey Scholten

LokaalHengelo

* https://www.nibud.nl/wp-content/uploads/Nibud-Studentenonderzoek-2017.pdf