Missing Chapter Foundation zit niet te wachten op geld bedoeld voor kinderen in armoede uit Hengelo

Een raadslid is een vertegenwoordiger van zijn achterban in de gemeenteraad maar heeft een controlerende taak. Zo zorgen we ervoor dat besluiten in de gemeenteraad kritisch worden bekeken, ook al wil het college het liefst steunbetuigingen voor hun plannen. LokaalHengelo heeft sinds zijn oprichting die controlerende taak zeer serieus genomen. Onze fractie heeft naar aanleiding van eerder gestelde schriftelijke vragen onderzoek gedaan of de beweringen in de beantwoording kloppen. Nu blijkt dat de bewering van het college niet kloppen of op z’n minst niet goed zijn onderzocht. Hieronder de vragen van Seviye over dit onderwerp die ze vandaag naar het college zal sturen. Hopelijk worden de vragen nu wel correct beantwoord, het gaat tenslotte over geld dat eigenlijk aan kinderen in armoede besteed zou moeten worden.

Schriftelijke vragen  over extra middelen ter bestrijding van kinderarmoede te willen gebruiken voor kinderparticipatie.

Op 20 december zijn er door Lokaal-Hengelo schriftelijke vragen gesteld betreffende de besteding van € 100.000,- voor kinderparticipatie via de Missing Chapter Foundation.

De extra middelen ontvangen van het rijk (Klijnsma gelden ter voorkoming en bestrijden van kinderarmoede)  uit 2017 en 2018 , totaalbedrag van €900.604,-  zijn  niet volledig besteed.

Er is een bedrag overgebleven van €310.302. Het college heeft aangegeven €100.000.- te willen gebruiken voor kinderparticipatie en te willen besteden aan de Missing Chapter Foundation. Hoe is dit bedrag bepaald?

Schriftelijk antwoord vanuit het college ‘ Hieraan ligt een prijsopgave ten grondslag.

Reactie vanuit de Missing Chapter Foundation: “ ons standpunt kan helder zijn, we zijn een ANBI stichting, wij leveren geen diensten,en accepteren geen middelen die eigenlijk bedoeld zijn voor kinderen in armoede. Dat zou de omgekeerde wereld zijn! We hebben nimmer een bijdrage van €100.000,- gevraagd.
Vanuit onze droom dat kind inclusie het nieuwe normaal wordt gunnen we alle organisaties, dus ook gemeenten, een Raad van Kinderen om innovatie ideeen aan te dragen voor maatschappelijke vraagstukken zoals het armoedevraagstuk.

Hiervoor hebben wij een projectsubsidie van SZW rondom subsidie op armoede en schulden ontvangen om o.a. de alliantie kinderarmoede op te zetten en 12 gemeenten te ondersteunen met een Raad van Kinderen op het thema armoede. Wij ontvangen geen gelden uit de zogenaamde Klijnsma middelen, niet landelijk, maar ook lokaal willen we dit niet.
Er is aan ons vanuit het ministerie van SZW € 350.000,- toegekend onder de voorwaarde dat er ook cofinanciering wordt geleverd. Dit vinden wij belangrijk voor het commitment van partners en de borging van  het gedachtegoed. Dus vragen wij aan deelnemende gemeenten een aanvullende donatie die passend is, naar draagkracht en zelf vastgesteld door de gemeente.  Bijvoorbeeld: Breda met 180.000 inwoners doneert totaal €40.000,-.

Wat doen wij met deze bijdrage voor gemeenten:

  1. Coaching en begeleiding van de gemeenten en Raad van Kinderen
  2. Het optekenen van de adviezen van kinderen en uitkomsten van de dialoogmomenten
  3. Onderzoek ism met de Universiteit van Maastricht: We willen weten wat kinderen en volwassenen leren van de Raad van Kinderen en hoe de samenwerking bijdraagt aan een inclusieve samenleving. We onderzoeken hiervoor alle trajecten. De ervaringen en uitkomsten tekenen we op, deze zullen we publiekelijk delen via een te ontwikkelen website, social media-kanalen, publicaties en events.
  4. Voor kinderen en scholen is deelname aan de Raad van Kinderen kosteloos. Dat betekent dat de gemeenten met hun bijdrage aan de Raad van Kinderen,  scholen en kinderen ondersteunen.”

Vragen aan het college

Vraag: Waarom wordt er zo hard op gestuurd om gelden van het ‘Klijnsma Fonds’ die  bedoeld zijn om armoede bij kinderen te voorkomen en te bestrijden, te besteden aan de Missing Chapter Foundation?

Vraag: Schaadt het college van Hengelo hiermee niet de reputatie van deze stichting?

Vraag: Als de gemeente Hengelo een donatie wil doen van € 100.000,- is dit bedrag dan niet veel te hoog, aangezien Hengelo 100.000 inwoners minder heeft dan Breda.

Opmerking: Aangezien dit om een donatie gaat, is het dan niet logischer om een donatie te doen uit een subsidie pot?

Opmerking: In hengelo leeft 1 op de 6 kinderen in armoede,  dat is 50% meer dan elders in Nederland. Ziet het college van Hengelo nu af van deze donatie uit de ‘Klijnsma gelden’  nu deze stichting expliciet aangeeft dit geld niet te willen hebben als het om voorkomen en bestrijden van kinderarmoede gaat?

Seviye van Wier-Koca

Fractievoorzitter Lokaal-Hengelo