De Motiemarkt in Hengelo, wat is het geworden?

Begin mei gaven we het in ons opiniestuk nog aan, ‘Motiemarkt in Hengelo zal het wat gaan worden? https://www.lokaal-hengelo.nl/motiemarkt-hengelo-zal-gaan-worden/

Motiemarkt Hengelo

Op woensdag 24 mei kregen de burgers de mogelijkheid om goede ideeën en/of plannen onder de aandacht te brengen van de Hengelose politiek. Als een raadslid of raadsleden overtuigd waren van een bepaald van idee en/of plan, dan konden ze die omzetten in een motie welke dan bij de kadernota 2018-2021 op 18 juli kon worden ingediend.

De motiemarkten bestonden al jarenlang in andere plaatsen. De ervaringen waren wisselend en alles hangt af van  hoe serieus de burgers met ideeën en/of plannen worden genomen. We hebben toen al aangegeven dat de ervaringen die burgers met de Hengelose achterkamertjespolitiek hebben negatief zijn en daarom ook een wereld te winnen is met deze motiemarkt. De winst zou hem ook zitten in het aanhoren en echt serieus nemen van burgers en dan ook gezamenlijk (burger en raadslid) discussiëren over een onderwerp dat leeft bij de burgers. We hebben toen afgesloten met het aloude gezegde van ‘op de markt is uw gulden een daalder waard’ en straks misschien ‘op de motiemarkt’ uw idee een motie waard is’. Of nog beter ‘uw idee is ons politiek een motie waard’.

Wat is het uiteindelijk geworden? 

Er waren 13 initiatienemers met diverse onderwerpen. Onderwerpen zoals, gevaarlijke kruising Laan van Driene, betere doorstroming verkeer, beeldende kunst, prachtig ROC project ‘water naar de stad’, de krachten bundelen bij het damesvoetbal, maar ook meer geld voor Radio Hengelo TV (niet echt iets voor de motiemarkt) en ook het behoud van de grijze container.

Van de 13 initiatiefnemers, kwamen er uiteindelijk 10 opdagen. Van deze 10 waren er 5 waar een motie voor is gemaakt. Van deze 5 zijn er 3 aangenomen. Eigenlijk maar 2 want extra geld voor Radio Hengelo zat ook al bij het ingediende nieuwe beleid. Uiteindelijk resultaat 15% (2 voorstellen).

De aangenomen twee voorstellen waren het voorstel van kunstenaar Pier van Dijk, om een Piet Mondriaan gedachte te maken in een pand aan de Beursstraat. Deze motie is met algemene stemmen (al eerder) aangenomen in de raadsvergadering in juni. De kosten hiervoor waren (eenmalig) enkele duizenden euro’s. De andere ‘ROC- project Water in de stad’ is ook met algemene stemmen aangenomen en wordt meegenomen bij de uitwerkingsplannen voor de binnenstad en de kosten zijn, op dit moment, dus nog niets.

Interessanter is misschien wel de twee moties die het niet gehaald hebben. De motie van Lid van Veen en Lokaal-Hengelo voor aanwijzen van oefenlocaties drones, welke geen geld kosten, kreeg alleen maar steun van deze twee fracties. Alle andere fracties volgden slaafs  het voorstel van het college om die af te wijzen. Ook de motie voor behoud van de grijze container, waar voor de vergadering 4000 handtekeningen werd overhandigd aan de wethouder, werd alleen maar gesteund door lijst Horsthuis en Lokaal Hengelo, de indiener. Wij hebben daar al eerder wat over geschreven. https://www.lokaal-hengelo.nl/vorm-inhoud-deel-1/

Resumerend kunnen we zeggen dat het uiteindelijke resultaat van de motiemarkt erg schamel is en dat weer eens duidelijk is geworden dat het vooral schort aan goede wil en burgers serieus nemen.

Weer een artikel van de redactie van Lokaal-Hengelo.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met redactie@lokaal-hengelo.nl.