Natuur en Milieu

  • LokaalHengelo wil meer kleinschalige parken;
  • LokaalHengelo wil extra aandacht voor geluids- en rookoverlast;
  • LokaalHengelo wil alleĀ gemeentepanden en nieuwbouwwoningen voorzien van zonnepanelen. Ook de sociale huurwoningen van Welbions;
  • LokaalHengelo wil huiseigenaren stimuleren d.m.v. subsidies en leningen om hun huis te isoleren en te voorzien van zonnepanelen;
  • LokaalHengelo wil meer milieuvriendelijke nieuwbouwwoningen / bedrijfspanden en aandacht voor het gebruik van herbruikbare materialen.

Samenleven is niet alleen denken aan het nu en maar ook aan de toekomst. Daarom zegt LokaalHengelo: “Natuur en Milieu gaat ons allen aan”.

Hengelo heeft niet zoveel te bieden als het gaat om natuurgebieden. Dat wat we hebben moeten we daarom ook koesteren zoals de Bataafse Kamp, Prins Bernardplantsoen en het Weusthagpark. Wij zouden het toejuichen dat goed naar nu nog braakliggende gronden wordt gekeken of er mogelijkheden zijn voor kleinschalige parken. Niet alleen stenen maar meer groen.

Verder vinden wij dat er meer moet worden gedaan aan de bijenstand in Hengelo en daar ook mogelijkheden voor bieden. De stadsimker kan hierbij een grote rol spelen en moet daarom ook ondersteund worden.

Extra aandacht voor geluids- en rookoverlast
Een milieulast die binnen onze gemeente absoluut te weinig aandacht krijgt is geluidsoverlast. Veel inwoners van onze gemeente die dicht tegen het Twentekanaal en aan het spoor wonen, worden dagelijks geconfronteerd met geluidsoverlast en gevaar voor ongelukken. Deze worden veroorzaakt door o.a. bedrijven, verkeer, spoorwegen. LokaalHengelo vindt een goede regelgeving m.b.t. geluidsoverlast heel belangrijk en vindt dat er ook streng en regelmatig op gehandhaafd moet worden.

LokaalHengelo ziet graag dat de gemeente huiseigenaren stimuleert om hun huis te isoleren en/of te voorzien van zonnepanelen, door bijvoorbeeld subsidie-en/of leenmogelijkheden. LokaalHengelo vindt dat eigenlijk alle nieuwbouw moet worden voorzien van bv. zonnepanelen, te beginnen bij Welbions. Daarnaast ziet LokaalHengelo een rol voor de gemeente weggelegd bij het stimuleren van milieuvriendelijke nieuwbouw van woningen en bedrijfspanden en het gebruik van hernieuwbare materialen. Rookoverlast nabij kinderen moet zoveel mogelijk voorkomen worden.