Nieuwe subsidie amateur-sportverenigingen

Jeffrey Scholten (Fractievertegenwoordiger) van LokaalHengelo heeft schriftelijke vragen aan het college van B&W over de nieuwe subsidieregeling (Spuk) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gesteld. Deze subsidieregeling biedt amateur-sportverengingen de mogelijkheid tot het aanvragen van extra subsidies die zij kunnen investeren in hun accommodaties en voorzieningen. Voor deze subsidie is 87 miljoen euro beschikbaar, maar hiervoor geldt wel op=op en het beschikbare geld wordt in volgorde van binnenkomst van aanvragen verdeeld. (Bron: Staatscourant 2018, nr. 40859)

Jeffrey Scholten:” ​Hengelo wil zich in de toekomst profileren als topsportstad en gezien de faciliteiten die in Hengelo zijn, behoort dit zeker tot de mogelijkheden. Door deze extra subsidies kunnen ook de Hengelose amateur-sportverenigingen een financiële boost krijgen”. ​Volgens Scholten hebben sportverenigingen met deze subsidie meer mogelijkheden om hun faciliteiten en voorzieningen te verbeteren om hun vereniging naar een hoger niveau te tillen. Ook de maatschappelijke functie wordt hierdoor versterkt en is volgens Scholten nodig om sporten aantrekkelijk en bereikbaar te houden voor alle inwoners van Hengelo.

Jeffrey Scholten: ​“Sportverenigingen draaien vaak op vrijwilligers en deze mensen missen vaak de kennis en ervaring, maar ook de tijd, als het gaat om vinden van subsidiepotjes en het aanvragen van de subsidies”.​ Ook vindt Scholten dat de subsidies in dit geval niet alleen belangrijk voor individuele sportverenigingen, maar bijdragen aan een sportiever Hengelo. En dat is wat Hengelo als topsportstad moet willen!

LokaalHengelo is trots op al de Hengeloërs die het elke week mogelijk maken dat er door onze inwoners gesport en (wedstrijden) gespeeld kunnen worden.​” Wij verwachten dat dit voor het college niet anders is en dat zij ook overgaat tot actie”​, aldus Scholten. Mocht dat niet voortvarend genoeg gebeuren overweegt hij het indienen van een motie.