Nieuwe voorstelling in ons Rabotheater!

Hoe graaft een wethouder zijn eigen graf, door Claudio Bruggink.

De soap rondom ons Rabotheater is nog niet voorbij. Onze wethouder met cultuur in de portefeuille, Claudio Bruggink (D66) heeft op heimelijke wijze vertrouwelijke informatie aan het Wilminktheater in Enschede verstrekt. waardoor deze nu in het bezit is van concurrentiegevoelige informatie van ons Rabotheater. Dat heeft ie gedaan zonder medeweten van de gemeenteraad en ook zonder medeweten van het management, Raad van Toezicht (RvT) van het Rabotheater en haar sponsoren. Gevalletje informatie lekken en eigenwijze koers. Het lijkt het einde van deze Almelose D66 wethouder, of laten zijn vrienden in de gemeenteraad hem ondanks dit geknoei toch zitten? Hier de link naar de brief van de RvT aan de wethouder: Brief RvT Rabotheater

Onderzoek Berenschot

Al eerder liet deze eigenwijze D66 wethouder weten dat hij ondanks het vernietigende Berenschot rapport, die concludeerde dat er geen besparing te halen is als de theaters in Enschede en Hengelo gaan samenwerken, alsnog denkt € 200.000,- te kunnen besparen. Dat is opmerkelijk omdat het rapport erg duidelijk was, kennelijk weet deze wethouder het steeds beter. Nu blijkt dat hij, met vertrouwelijke financiële cijfers, de uitverkoop is gestart van ons Rabotheater aan het Enschedese Wilminktheater. Deze Almelose D66 wethouder zal hoe dan ook het Hengelose Rabotheater in de uitverkoop gaan gooien. Onbegrijpelijk en een gebrek aan respect voor het Rabotheater, haar sponsoren en de meerderheid van de gemeenteraad.

Informatie lekken, tegen de wil van de gemeenteraad

In de brief van de RvT van het Rabotheater legt men chronologisch uit hoe het geniepige proces van wethouder Bruggink in mekaar steekt. De wethouder zegt daarbij in Tubantia dat hij in de uitverkoop van het Rabotheater ondersteund wordt door de drie Hengelose collega-wethouders. Dat zou betekenen dat alle wethouders hebben ingestemd om concurrentiegevoelige en vertrouwelijke informatie van het Rabotheater te delen met zijn concurrent in Enschede. Een kwestie van onbehoorlijk bestuur dus!

Relatie wethouder en Rabotheater ernstig beschadigd

Zoals duidelijk uit de brief van de RvT van het Rabotheater blijkt, zijn zij niet of te laat ingelicht door wethouder Bruggink. Ze hebben in gesprekken aangegeven dat de eerdere teleurstelling en ongenoegen moet worden aangescherpt. Het is onbehoorlijk bestuur en het ondermijnen van de concurrentiepositie van het Rabotheater waardoor de bedrijfsvoering en de belangen van ons Hengeloos Rabotheater ernstig zijn geschaad.

Lokaal-Hengelo voor onafhankelijk Rabotheater

We hebben het al eerder in een artikel op deze website aangegeven, het Rabotheater is een efficiënte organisatie waar het Enschedese Wilmink theater nog een puntje aan kan zuigen.    https://www.lokaal-hengelo.nl/rabotheater-hengelo-moet-zelfstandig-blijven/

Daarom hieronder nog de hoogtepunten van het onderzoek naar de mogelijke samenwerking tussen de theaters die aantoonde dat het Wilminktheater nog veel kan leren van het Rabotheater. Zo hebben we maar een derde van de subsidie, is de subsidie per hoofd van de bevolking in Hengelo een derde van het bedrag dat het Wilminktheater ontvangt. Daarom snappen we de actie van de wethouder niet, het Wilminktheater zou veel kunnen leren van het Rabotheater als het gaat om efficiënte bedrijfsvoering! Wat Lokaal-Hengelo betreft mogen de gemeentes Almelo en Enschede deze wethouder gratis bij ons ophalen.

Weer een artikel van de redactie van de website van Lokaal-Hengelo

Eindrapportage samenwerking theaters

Klik hier voor de hele eindrapportage over de samenwerkingen: Eindrapport Hengelo – Uitkomsten Bestuurlijke Opdracht – definitief v2

Heeft samenwerken zin?

Normaal gesproken heeft samenwerken altijd zin, daarbij is het onderzoeken van samenwerken altijd nuttig. In het rapport staat dat er drie vormen van samenwerken zijn onderzocht n.l.

  1. Afstemming in programmering
  2. Samenwerking m.b.t. programmering, marketing en bedrijfsvoering
  3. Fusie

In alle gevallen levert samenwerking geen verbetering op maar kan het betekenen, dat het Rabotheater meegenomen gaat worden in de inefficiëntie van het Wilminktheater. Ook zou het kunnen betekenen dat de bijdrage per inwoner enorm omhoog gaat. Samenwerking zou ons dus veel meer geld kunnen gaan kosten i.p.v. besparen en ook het artistieke aanbod wordt er niet beter van. Meer daarover in de kerncijfers vergelijking.

Kerncijfers en verschillen tussen de theaters

Wat ons direct opvalt is dat het Wilminktheater de actuele cijfers voor 2015 niet op tijd heeft kunnen aanleveren terwijl die wel beschikbaar waren voor het Rabotheater.

Wat in de onderstaande tabel meteen opvalt, is dat Hengelo een veel betere zaalbezetting heeft en dat er een positief nettoresultaat is.

Tabel kengetallen ten aanzien van resultaten professionele voorstellingen Hengelo 2014/2015 Enschede 2014
Gemiddelde zaalbezetting professionele voorstellingen 62,42% 52,00% *
Totaal nettoresultaat professionele voorstellingen € 73.231 -/- € 62.655
Gemiddeld nettoresultaat per professionele voorstelling € 463 -/- € 177

Subsidie verschillen

We zien in het onderstaande overzicht dat er in Enschede heel veel subsidie wordt uitgetrokken voor het Wilminktheater, als we dat in verhouding tot het aantal inwoners bekijken, dan is dat  € 30,- per inwoner per jaar meer subsidie of in procenten 302%. Als we het per gemiddelde professionele voorstelling bekijken wordt het niet veel beter, dan geeft Enschede 291% meer subsidie per bezoeker aan de voorstellingen uit. Dus het Rabotheater doet het ook in het onderstaande overzicht ongelooflijk veel beter en efficiënter dan het Wilmink theater. Zelfs met de benodigde extra subsidie die het Rabotheater nodig heeft zijn ze zowel in absolute als ook in relatieve zin veel efficiënter dan het theater in Enschede.

Tabel kengetallen ten aanzien van gemeentelijke subsidie Hengelo 2014/2015 Enschede 2014
Professionele voorstellingen en concerten 158 354
Amateurvoorstellingen 44 58
Totaal professionele en amateurvoorstellingen 202 412
Totaal gemeentelijke subsidie € 1.185.310 € 6.967.923
Totaal exploitatiesubsidie (ná aftrek vaste huisvestingskosten) € 375.607 € 1.898.669
Aantal inwoners per gemeente 81.070 158.004
Gemiddelde subsidie per inwoner € 14,62 € 44,10
Gemiddelde exploitatiesubsidie per inwoner € 4,63 € 12,02
Gem. subsidie per prof. & amateur voorstelling € 5.868 € 16.912
Gem. subsidie per bezoeker per prof. voorstelling € 21,02 € 61,22

Overige kosten vergeleken

Hieronder zien we dat Enschede ruim tweemaal zoveel (200%) personeelskosten heeft. Mooi is te zien dat het Rabotheater maar € 800.000,- p/j aan huisvestingskosten heeft terwijl Enschede meer dan € 5.000.000 dus 626% meer aan huisvesting betaalt. Als we dit zien dan is zelfs de € 500.000,- extra voor het Rabotheater nog steeds een koopje. Het verschil is procentueel nog groter bij de kosten voor automatisering, daar is Enschede 919% duurder uit.

Tabel kengetallen ten aanzien van overige omvangrijke kosten Hengelo 2014/2015 Enschede 2014
Professionele voorstellingen en concerten 158 354
Amateurvoorstellingen 44 58
Totaal professionele en amateurvoorstellingen 202 412
Totaal salarislasten (incl. payroll en inhuur externen € 914.962 € 2.125.402
Totaal FTE 19,34 44,53
Gemiddelde salarislast per FTE € 47.309 € 47.730
Gem. salarislast per prof. & amateur voorstelling € 4.530 € 5.159
Totaal overige personeelskosten € 18.669 € 120.616
Gemiddelde overige personeelskosten per FTE € 965 € 2.709
Totaal huisvestingskosten € 809.703 € 5.069.254
Huurinkomsten huisvesting € 0 € 1.875.795
Huisvestingskosten (ná inkomsten) € 809.703 € 3.193.459
Gem. huisvestingskosten per prof. & amateurvoorstelling € 4.008 € 7.751
Totaal automatiseringskosten € 23.762 € 218.474
Gem. automatiseringskosten per professionele & amateur voorstelling € 118 € 530