Ontmoetingsruimtes voor ouderen in Hengelo moeten open blijven!

Zoals u wellicht gelezen heeft worden  in Hengelo bijna alle ontmoetingsruimtes gesloten. Dit zijn ruimtes dicht bij ouderen(centra), zodat de ouderen dicht bij huis terecht kunnen voor een activiteit of gewoon een praatje. De centra spelen bovendien een belangrijke rol tegen eenzaamheid. Alle reden om de centra te behouden of misschien zelfs wel uit te breiden. Helaas ligt het in Hengelo anders en worden ze op enkele centra na gesloten.

 

we-zijn-geslotenHet is een trend die we in Hengelo meer zien. Het aantal voorzieningen (wijkcentra, ontmoetingsruimtes) wordt in een snel tempo gesloten om “financiële redenen”.  Het sluiten van zo’n voorziening betekent een verschraling van de wijken en een verder isolement van de bewoners. Omdat het ook sociale voorzieningen zijn, zou de gemeente het niet als een economisch element maar als een verrijking van de stad en zijn klimaat moeten zien, lees maar: het verduurzamen van uw wijken. Nu heeft de gemeente ingezet op besparing en verschraling van de wijkvoorzieningen, en maken daarmee de wijken minder aantrekkelijk. Recentelijk hebben we dat gezien door een vermindering van het budget voor speelruimtes in de wijken met 30% a 40%. Alleen Lokaal-Hengelo heeft tegen dit voorstel gestemd met steun van bewoners van de nieuwe wijk Hart van Zuid. Ook andere bestaande wijken hebben dezelfde signalen laten horen. Blijf af van de speelruimtes voor onze kinderen.

 

ontmoetingsruimtesTerug naar de sluiting van de ontmoetingsruimtes voor ouderen. De ruimtes worden drukbezocht en vervullen een belangrijke sociale functie en het heeft zelfs een preventieve functie tegen eenzaamheid, een groot probleem onder ouderen.  Lokaal-Hengelo vindt dat Hengelo zijn verantwoordelijkheid moet nemen en alle ontmoetingsruimtes open  moet houden. Daarbij moeten ze de organisaties die nu betrokken zijn bij de sluitingen onder druk zetten om de ontmoetingsruimtes open te houden. Zo kan de gemeente Welbions onder druk zetten omdat ze destijds een lening van € 426 miljoen hebben gegeven die nog steeds niet is terugbetaald.  Carint Reggeland levert WMO zorg in Hengelo e.o. en kan ook onder druk gezet worden. Misschien moeten we de ontmoetingsruimtes wel onder de WMO laten vallen, dan kunnen we het betalen van de > € 1 miljoen die Hengelo heeft overgehouden aan zorggeld. Kortom:  aan het werk en zorg dat er voor onze ouderen in Hengelo gezorgd wordt!

Kortom: aan het werk en zorgen dat er voor onze ouderen in Hengelo gezorgd wordt!

Lokaal-Hengelo is voor het open houden van de ontmoetingsruimtes

 

Artikelen in Tubantia:

http://www.tubantia.nl/regio/hengelo-en-omgeving/hengelo/actie-voor-behoud-ontmoetingsruimte-hengelo-1.6644275

http://www.tubantia.nl/regio/hengelo-en-omgeving/hengelo/drie-ontmoetingscentra-blijven-open-in-hengelo-1.6517450