Over

LokaalHengelo is een lokale partij en is er voor alle Hengeloërs.  Een groep betrokken Hengeloërs die opkomt voor de belangen van inwoners en ondernemers om van Hengelo weer een florerende en vitale stad te maken. We zetten ons belangeloos in voor de Hengelose gemeenschap, zonder landelijke partijlijnen.

LokaalHengelo krijgt veel steun in Hengelo, wat onder meer blijkt uit de drie zetels die we tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen hebben ontvangen. De kiezers stemden op een onafhankelijke partij met een heldere koers, missie, visie, standpunten en een sterke identiteit.

Visie

Hengelo is een florerende, vitale gemeente waar de burger echt meedoet, zowel bij de politieke beleids- en besluitvorming als in de plaatselijke samenleving. Het is een gemeente waar het plezierig wonen en werken is, waar de Hengeloërs trots op kunnen zijn en zich thuis voelen!

Missie

Onze missie is een directe democratie in Hengelo, waarmee de macht weer komt te liggen bij de inwoners en ondernemers. Om die belangen te behartigen gaan we ons verkiezingsprogramma van onderop en samen opbouwen met inwoners en ondernemers. Immers: kennis is niet alleen te vinden bij de ambtenaren en het gemeentebestuur, maar vooral bij de Hengeloërs zelf.

Wie wij zijn: 

Betrouwbaar
We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Transparant en eerlijk, zonder aannames of ongefundeerde meningen. We spelen niet op de man, maar zijn kritisch op de inhoud.

Betrokken
We geloven binnen LokaalHengelo in betrokkenheid: meedenken, meevoelen, meedoen. Dat geldt voor ons én voor de Hengelose inwoners. Het vergroten van die betrokkenheid voor iedereen is een groot goed voor ons.

Dichtbij
We zijn toegankelijk, gemakkelijk benaderbaar, laten regelmatig ons gezicht zien en nemen iedereen serieus. We luisteren, gebruiken duidelijke taal, stellen ons maatschappelijk op, zien iedereen als gelijkwaardig en blijven onder alle omstandigheden fatsoenlijk.