Persbericht: Gemengde gevoelens bij begroting

LokaalHengelo heeft gemengde gevoelens bij begroting

Hengelo – De fractie van LokaalHengelo heeft gemengde gevoelens bij de begroting die vanavond in de gemeenteraad behandeld wordt. Dat blijkt uit de bijdrage van de fractie en de toelichting van fractiewoordvoerder Patrick Rillmann: ‘LokaalHengelo is blij met de sluitende begroting, maar heeft wel zorgen’.

Financiën en de menselijke maat

LokaalHengelo heeft met name zorgen over de beperkte financiële ruimte in de begroting. Rillmann daarover: ‘ Een relatief kleine tegenslag kan al grote gevolgen hebben’. Een voorbeeld hiervan zijn volgens de fractie de ontwikkelingen in het sociaal domein. Rillmann: ‘Als er vanuit het Rijk onvoldoende extra middelen komen voor de WMO en Jeugdzorg, zal dit financiële gevolgen hebben voor de begroting, maar erger nog, het zal ook z’n weerslag hebben op de mensen die op zorg, hulp en/of begeleiding aangewezen zijn. Daar slapen wij slecht van’.

Pro memori versus Mihicurafuturi

Ook de grote hoeveelheid pm-posten (pro memorie) baart de fractie zorgen. ‘PM posten worden opgevoerd wanneer het college niet goed in staat is om in te schatten welk inhoudelijk beleid nodig is en welke kosten dat beleid met zich meebrengt’, weet Rillmann : ‘LokaalHengelo vindt dat er teveel van deze posten in de begroting staan en als het college dan toch op de Latijnse toer gaat (pro memori is Latijn) dan zien wij liever het Latijnse Mihucurafuturi (De toekomst gaat mij ter harte)’.

Jeuk van PM posten

Met name in het sociaal domein staan veel pm-posten: ‘Onduidelijkheid en onzekerheid voor de Hengeloërs die aangewezen zijn op het sociaal domein is een slechte zaak. LokaalHengelo wil dat het college zo snel mogelijk laat zien van wanten te weten en de gemeenteraad alsnog financieel inzicht geeft’. Dat geldt ook voor de bestrijding van de eikenprocessierups aldus Rillmann: ‘Het college heeft voor volgend jaar extra budget vrijgemaakt en dat is ook nodig. De afgelopen jaren is genoeg duidelijk geworden dat het huidige budget niet volstaat. Het college repareerde dit uit de algemene reserve, maar heeft nu in de begroting voor de jaren na 2020 geen geld gereserveerd; daar krijgen we letterlijk en figuurlijk jeuk van’. LokaalHengelo komt met een motie.

Open bestuursstijl

Verder wil LokaalHengelo dat het college zich meer inzet voor de implementatie van de open bestuursstijl en werk maakt van burgerparticipatie. Rillmann: ’het college heeft de open bestuursstijl een centraal thema gemaakt in het coalitieakkoord, maar het blijft voorlopig vooral bij woorden. We zien nog te weinig daden!’. Volgens LokaalHengelo is burgerparticipatie niet alleen mogen meedenken maar ook mee mogen beslissen. Daarvoor moet er volgens de partij wel iets gebeuren.

Rillmann: ‘In het proces rond de kadernota zijn veel burgers en Hengelose initiatieven gefrustreerd door een gebrek aan geld. LokaalHengelo wil dat niet nog eens gebeurt en komt daarom met een motie die het college opdraagt te komen tot een burgerbegroting’. [1]

Binnenstad en bladkorvenboycot

LokaalHengelo is blij met de zichtbare  resultaten van de investeringen in de binnenstad. Rillmann: ‘Wat ons minder positief stemt is de grote hoeveelheid illegaal geplakte posters en graffiti op de gevels’. Hij wil graag van het college weten wat het daaraan gaat doen. Rillmann: ‘Hengelo is een mooie en schone stad en dat moet het blijven. Daar kunnen we ook de hulp van Hengeloërs goed bij gebruiken. Kijk maar eens naar het onderhoud van de openbare ruimte. Overal liggen nu bladeren, regel wat bladkorven en genoeg Hengeloërs die ze willen opruimen.  In Hengelo moeten we af van het bladkorvenboycot en daarom hebben we daar ook een motie voor’.

[1] Een burgerbegroting is een instrument dat past bij democratische besluitvorming. Het is een vorm van directe democratie, waarbij de burgers zelf beslissen over hoe een gemeentelijk of overheidsbudget, dan wel een deel ervan, wordt besteed.