Persbericht: LokaalHengelo en Lid Van Veen “Gele kaart voor het college !” 

Vandaag heeft zelfstandig opererend gemeenteraadslid Ben van Veen samen met onze fractievoorzitter Leo Janssen het initiatief genomen om een persbericht uit te brengen naar aanleiding van de berichtgeving rondom de brief van minister Plasterk over de kwestie Beerninks, de gemeente en de Toermalijn.

Verwijtbaarheid?

De gemeente heeft in deze zaak volgens eigen zeggen alles zorgvuldig gedaan. Zelfs een eigen “Raadscommissie” heeft dat min of meer bevestigd. We hebben het hier over een “WC Eend advies”. Onafhankelijke onderzoeken komen tot een heel andere conclusie. De kwestie stinkt aan alle kanten daar komt nog bij dat alle partijen zich hebben ingegraven en niet willen bewegen. Een verzoek van de minister is gedaan om de gemeente te laten bewegen en nu eens een keer met een passende oplossing te komen. Een oplossing die recht doet aan de Beerninks. Dat de waarde van de woning van de Beerninks veel minder waard is geworden is een feit. Daar heeft een rechter al eens een uitspraak in gedaan. Een mogelijkheid zou zijn dat daar een oplossing voor wordt geboden. Dat mag ook in beslotenheid gebeuren als er maar een oplossing komt. Wij denken daarbij aan een fatsoenlijke uitkoop zodat de Beerninks op een andere plaats weer een nieuwe start kunnen maken.

Informatieplicht

Misschien is het wel goed om uit te leggen dat de gemeenteraad en daarmee de gemeenteraadsleden en controleplicht hebben en om die goed uit te kunnen voeren moeten ze goed en vooral tijdig geïnformeerd worden. We kunnen gerust stellen dat het niet delen van een brief van een minister belangrijk is. Dat zou zo snel mogelijk naar de gemeenteraadsleden moeten, waarna de gemeenteraad zich zou moeten kunnen buigen over de inhoud van de brief. Nu is het zo dat de gemeenteraadsleden het nieuws uit de krant moeten horen i.p.v. via de normale kanalen. Antwoord gemeentelijke voorlichter: leugentje voor bestwil, we willen niemand hoop geven.

Beerninks

De Beerninks hebben al zoveel tegenslagen gehad dat ze gerust geïnformeerd hadden kunnen worden over de brief van de minister. Ondanks dat we de exacte inhoud van de brief niet kennen, is het goed dat de gemeente uit de loopgraven komt net als Toermalijn en natuurlijk de Beerninks voor een definitieve oplossing. Daarbij zou een mediator een oplossing kunnen zijn voor het vergoeden van (een deel) van de geleden schade en het opkopen van de woning. De redactie van Lokaal-Hengelo.nl is er niet gerust op. Het achterhouden van een brief van een minister is niet normaal. Men praat nog steeds over de verwijtbaarheid i.p.v. een gezamenlijke oplossing en er mag niets verwacht worden. Daarom een algemene oproep aan alle partijen in Hengelo om op zoek te gaan naar een oplossing voor de Beerninks en daarmee alles afsluiten.

Tot zover de opinie van deze redactie, hieronder het persbericht. 

Hieronder het officiële persbericht:

Leo Janssen van Lokaal Hengelo en het zelfstandig opererend gemeenteraadslid Ben van Veen vinden dat het college van B & W een gele kaart verdient voor de handelswijze rond de brief van minister Plasterk m.b.t. de familie Beernink. Janssen noemt de kwestie ongemakkelijk: ‘Hier is van alles misgegaan en daar moet het college haar verantwoordelijkheid voor nemen’. Janssen zal samen met Van Veen in de aankomende gemeenteraadsvergadering mondelinge vragen stellen. Van Veen: ‘Dit is voor de familie Beernink vervelend en pijnlijk, maar ook het niet informeren van de gemeenteraad roept de nodige vragen op’. 

De Beerninks 

De familie Beernink voert al jaren strijd tegen de geluidsoverlast die zij ervaren van De Toermalijn, een kinderdagcentrum van gehandicaptenorganisatie Aveleijn. Veel juridische procedures hebben zij daar al over gevoerd maar echt recht is nog niet gedaan. 

Informatieplicht 

Janssen en Van Veen vragen zich af waarom het college geen informatie aan de gemeenteraad verstrekt heeft. Leo Janssen: ‘Het college heeft op grond van artikel 169 en 180 van de gemeentewet een actieve informatieplicht en moet de gemeenteraad informeren over alles wat de raad nodig heeft om zijn taak uit te kunnen voeren. Dat is niet gebeurd en levert het college een gele kaart op. Het duo hoopt dat het college zich nu gewaarschuwd weet en de gemeenteraad verder betrekt bij alle voor deze zaak relevante informatie. Van Veen noemt het niet informeren van de gemeenteraad onbegrijpelijk: ‘Deze zaak heeft de gemeenteraad enorm bezig gehouden. Dat weet het college. Er is een raadscommissie ingericht, er is onderzoek gedaan en veel over gesproken. Dat het college dan niet goed taxeert dat de gemeenteraad over de brief van Plasterk geïnformeerd moet worden vind ik dan echt onbegrijpelijk’. 

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met : Leo Janssen : 06 54 32 35 90 of Ben van Veen 06 46 08 29 01