Politie vangnet voor verwarde mensen

politie(1)Het is een goed uitgangspunt, dat mensen, die psychische zorg nodig hebben,  zoveel mogelijk zelfstandig blijven wonen. Maar door verschraling van de zorg is het steeds vaker de politie of wijkagent, die moet signaleren, dat het zo niet meer verder kan. De betrokken hulpverlener heeft gewoon te weinig ‘clientcontact-momenten’. Dan moet het eerst goed mis gaan, zodat na het bericht van de politie het crisisteam van Mediant in actie kan komen. Lokaal-Hengelo i.o. maakt zich hierover grote zorgen!

Het is een verkeerd uitgangspunt, dat de politie als vangnet voor verwarde en overlastgevende mensen moet gaan dienen. Mensen, door welke psychiatrische problematiek dan ook, hebben recht op bescherming en zorg. Ze hebben er ook recht op, dat ze beschermd worden tegen de situatie, dat politieagenten op hen af komen. Zoiets maakt de verwarring of onrust alleen erger.

Omstanders mogen ook beschermd worden tegen situaties, waarin ze zich bedreigd voelen door verwarde mensen op straat. Of soms ook letterlijk bedreigd worden.

Lees het bericht uit Tubantia van 6 juli 2015 op http://www.tubantia.nl/regio/politie-en-crisisteams-mediant-handen-vol-aan-overlast-verwarde-mensen-in-de-regio-1.5058449.

Lees ook de reactie van gemeente Hengelo hieronder. En vraag je af wanneer de wal het schip vol overlast gevende mensen in Hengelo keert? Lokaal-Hengelo i.o. komt hier na de zomervakantie 2015 beslist op terug.

verwarde mensen in hengelo 6 juli 2015