Politieke spelletjes over de hoofden van ouderen en gehandicapten

Urubin actie

Zoals we al eerder op onze website hebben gemeld, probeert Lokaal-Hengelo samen met het meest spraakmakende vrijdenkersplatform, http://urubin.com om de grijze container voor Hengelo te behouden.

Urubin is een onderzoek gestart naar alternatieven, zoals bijvoorbeeld eigen inhuur van vuilcontainers en  de juridische mogelijkheden om daar dan ook geen afvalstoffen heffingen meer over te betalen om zo de gemeente als het ware buiten spel te zetten. Ook kijken zij naar mogelijkheden om dit beleid tegen te houden. Ze hebben een petitie gestart en wij ondersteunen dit van harte. https://grijzecontainersinhengelo.petities.nl/

Petitie

Deze petitie is inmiddels al bijna door 3500 bezorgde burgers ingevuld. Ook worden belangstellenden via hun FB (Afvalloos Hengelo 2.0 Bak of Zak) en onze website en FB op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen. Als de grijze container namelijk in 2017 uit het straatbeeld van Hengelo verdwijnt, heeft dit grote gevolgen voor vooral ouderen en mensen met een beperking. Wij als Lokaal-Hengelo hebben daar onze kritische mening al meerdere keren over afgegeven. Zie ook de artikelen op onze website www.lokaal-hengelo.nlEr is ook een Facebook site (HHS) die de aantallen ter discussie stelt, terwijl ze zelf veel minder ondertekenaars hadden voor de zondagsopening van de winkels. In het kader van het onafhankelijk zijn, ze hebben innig  contact met alle coalitiepartijen en zijn nu bezig met een eigen blad en zoeken sponsoren, geven ze een gekleurd beeld over het afvalbeleid en daarmee roep-toeteren  ze het beleid van de gemeente. Gelukkig laat Urubin zich niet gek maken en blijft met inhoudelijke informatie komen.

Gemeenteraad

Afgelopen dinsdagavond, in de gemeenteraadsvergadering, hebben wij als fractie een motie ingediend met als titel – Stopzetten inname grijze container – om het college op te dragen, tot nader order, per direct de inname van de grijze container stop te zetten in afwachting van de eventuele discussie in de Politieke Markt van mei. Deze motie is ver voor de vergadering naar alle fracties gestuurd. Alleen de lijst Horsthuis heeft aangegeven de motie mede te willen onderteken en te steunen. De andere partijen lieten niets van zich horen. Zo gaat men dus om met de democratie. Wel gaven ineens twee partijen, ProHengelo en BurgerBelangen aan, wakker gemaakt door onze motie, dat ze vragen wilden stellen over het verdwijnen van de grijze container. Vragen die in het verlengde zaten van onze opgestelde motie. Kopieergedrag en voor de bühne die we vooral bij deze lokale partijen veelvuldig tegen komen. Daarmee proberen ze een actieve, voor de inwoners van Hengelo zijnde partij (Lokaal-Hengelo) , al gaat dat ten koste van het belang van inwoners, de wind uit de zeilen te nemen. Uiterst laakbaar, niet voor het belang van Hengelo en haar inwoners, maar we gaan er vanuit dat de inwoners daar wel doorheen prikken.

Arrogantie?

Bij de behandeling van onze motie werd het helemaal een schertsvertoning. Het college, met als woordvoerder wethouder Marcel Elferink van het CDA, vond het niet nodig om het verzoek van Lokaal-Hengelo en lijst Horsthuis in te willigen en gaf aan dat hij sowieso het omgekeerd inzamelen niet meer teug zou draaien. De arrogantie van de macht en een klap in het gezicht van de initiatiefnemers van de grijze container petitie maar ook van de gemeenteraad. In ons pleidooi hadden wij juist aangegeven dat er soms beslissingen worden genomen die gebaseerd zijn op verkeerde argumentaties en ook helemaal verkeerd uitpakken. De argumentatie van het maximaal 250 meter en het financieel voordeel blijkt niet te kloppen.

Het afschaffen van de grijze container heeft grote gevolgen voor groepen burgers in Hengelo en het is nog maar de vraag of omgekeerd inzamelen wel dat brengt, wat de raad is voorgespiegeld. De verwijzing naar de uitzending van KASSA en de artikelen die in de media verschenen waren ook geen aanleiding voor het college en de fracties (SP, CDA, PvdA, VVD, D66, CU, GL, BB, ProHengelo) om de motie te steunen. Nee de fractie van BurgerBelangen maakte het helemaal bont om eerst tegen onze motie te stemmen en daarna met bijna dezelfde motie te komen. Een beschamende vertoning, die weer eens aangeeft dat de houdbaarheidsdatum van deze partij reeds lang verstreken is en de naam al lang de lading niet meer dekt. ProHengelo houdt het bij het stellen van vragen en wil alleen de aandacht. Als het om het stemmen voor het stoppen met het inleveren van de Otto gaat,  blijken het alleen maar praatjes te zijn en stemmen ze tegen. In maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. We bedanken Lijst (Stan) Horsthuis voor de steun, hij toont lef en weet wanneer hij een goed voorstel moet steunen, zonder politieke spelletjes te spelen.

Wij blijven u, samen met de vertegenwoordiging van Urubin, op de hoogte houden van de ontwikkelingen en blijven ons inzetten voor waar het gaat om de belangen van de inwoners van Hengelo.

Hieronder de motie vreemd van Lokaal-Hengelo en lijst Horsthuis:

MOTIE VREEMD: Stopzetten inname grijze container

De raad van de gemeente Hengelo, in vergadering bijeen op 4 april 2017,

Constaterende dat:

 • De gemeenteraad, onder bepaalde voorwaarden (zoals loopafstand en goedkoper uit zijn), heeft besloten om het omgekeerd inzamelen in te gaan voeren;
 • Dit tot gevolg heeft dat de grijze container in de loop van 2017 verdwijnt en de inwoners van Hengelo hun afval naar de ondergrondse container moeten brengen;
 • Per 1 januari 2018 Twente Milieu geen restafval meer ophaalt vanuit huis;
 • Het af te voeren restafval op loopafstand (maximaal 250 meter) van een ondergrondse container zou komen;
 • Dat met het omgekeerd inzamelen het college niet gekozen heeft voor de dienstverlening aan de Hengelose burger.

Overwegende dat:

 • Dit op grote logistieke bezwaren kan rekenen bij o.a. ouderen en mensen met een beperking;
 • Omdat o.a. ouderen en mensen met een beperking (vaak) geen 30 literzakken kunnen wegbrengen en daarom gedwongen worden om steeds kleine zakjes per keer te storten en daardoor (hoogstwaarschijnlijk) onevenredig duurder uit zullen zijn;
 • Er groot verzet is bij de Hengelose bevolking m.b.t. het afschaffen van de grijze container;
 • Door het afschaffen van de grijze container de verwachting is dat afvaldump bij o.a. de milieu-eilanden en in de buitengebieden zal gaan toenemen;
 • De voorwaarde van op loopafstand (maximaal 250 meter) vaak niet gehaald wordt;
 • Het verschil in duurzaamheid tussen omgekeerd inzamelen, grondstoffenton en milieu-eilanden qua duurzaamheid en milieu minimaal is;
 • De doelstellingen voor 2020 en 2030 ook ingevuld kan worden zonder te kiezen voor omgekeerd inzamelen.

Draagt het college op:

 • Om in afwachting van de hernieuwde discussie over het omgekeerd inzamelen bij de Politieke Markt in mei 2017, de inname van de grijze containers tot nader order stop te zetten. En daar waar de inname al is gedaan (Beckum en Tuindorp ’t Lansink) de bewoners de mogelijkheid te bieden om weer van hun grijze container gebruik te kunnen maken.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens Lokaal-Hengelo,                 Lijst Horsthuis

 

 

Leo Janssen                                      Stan Horsthuis

Fractievoorzitter