Regionale Energie Strategie

Ook Hengelo zal een bijdrage moeten leveren aan de Regionale Energie Strategie. In het conceptplan wordt duidelijk dat de regio Twente vóór 2030 49 windmolens moet bouwen en meer dan 900 ha. aan zonnepanelen moet realiseren. Iedereen wil de zonnepanelen natuurlijk liever op daken dan op de grond, maar volgens het conceptplan is maar 33% van de daken geschikt om te worden voorzien van zonnepanelen, dat zou betekenen 300 ha. De overige ca. 600 ha. zou “dus” in de vorm van zonnevelden gebouwd moeten worden.
Lokaal Hengelo gruwelt bij de gedachte dat ons fraaie Twentse landschap ontsierd gaat worden door zonnevelden. Wij hebben er tijdens de Politieke Markt van 21 maart j.l. bij wethouder Bruggink op aangedrongen om via de VNG, Provinciale Staten en het ministerie alles in het werk te stellen om de juridische en bouwkundige belemmeringen voor het plaatsen van zonnepanelen op bedrijfsdaken weg te nemen.
Tot onze verbazing verscheen er enkele dagen later een rapport over de nieuwe nationale omgevingsvisie en daar gaf minister van Nieuwenhuizen aan dat “gemeenten de mogelijkheid krijgen om bij bouwaanvragen voor grootschalige distributiecentra een bouwvergunning te weigeren als er geen zonnepanelen geplaatst worden.”    
We komen in de richting, maar Lokaal Hengelo zou verder willen gaan: 
Geen bouwvergunning voor bedrijfspanden met meer dan 1000 m2 dakoppervlak als het dak niet geschikt is voor zonnepanelen.
Om even onze argumenten aanschouwelijk te maken hebben we een kort filmpje gemaakt: https://youtu.be/XeN8kRI_dsk