Servicegericht afvalbeleid

De laatste jaren is het illegaal dumpen van grof (huishoudelijk) afval toegenomen. U heeft het vast wel eens bij u in de buurt gezien of foto’s voorbij zien komen op social media. Bankstellen, lampen en ander grof afval wordt illegaal gedumpt naast containers of op andere verlaten plekken. Dit zorgt voor veel irritaties bij wijkbewoners, maar het kost de gemeente Hengelo ook extra geld voor het laten opruimen van dit afval. Illegaal afval dumpen moet worden beboet, maar als wij kijken naar het huidige afvalbeleid, dan is deze zeker niet servicegericht naar de inwoners. 

Inwoners van Hengelo moeten op dit moment voorrijkosten betalen om grof afval te laten afhalen aan huis en daarnaast kunnen inwoners slechts 50 kg grof afval per jaar gratis storten. Wij zijn van mening dat wij afvaldumping deels kunnen opvangen door inwoners de mogelijkheid te bieden om grof afval 1x per jaar gratis te laten afhalen en het gratis stortquotum te verhogen naar 150kg. 

LokaalHengelo zal deze week tijdens de behandeling van de kadernota een voorstel hiervoor indienen.

afvaldump-hengelo

afvaldump-hengelo