Het gemeentebestuur en de inwoners

Inspraak is een groot goed. Naar meningen van Hengeloërs moet geluisterd worden. Voor LokaalHengelo heeft iedereen recht op gelijke behandeling en moet die ook krijgen! Vernieuwing moet ruim baan krijgen, inclusief eigenaarschap voor de inwoners. (zie het uitgebreide verkiezingsprogramma).

Minder bureaucratie
Het gemeentebestuur en haar ambtenaren zijn er voor de inwoners. Burgermeester, wethouders, raadsleden en ambtenaren moeten daarom deskundig zijn en de handen uit de mouwen steken voor onze mooie stad en inwoners.

LokaalHengelo is voor:

  • democratische innovatie en e-democratie.
  • minder ambtenaren en minder bureaucratie.
  • onderzoek naar overbodige Gemeenschappelijke Regelingen;
  • een speciale commissie moet komen om overbodige regels op te sporen;
  • een gekozen burgemeester

Echte invloed
Wijken en buurten moeten zoveel mogelijk zelf kunnen besturen en beslissen. Er moeten buurtrechten komen, die bewoners de mogelijkheid bieden om taken zelf te kunnen uitvoeren. En ‘een agenda voor lokale democratie’ regelt dat  Hengeloërs meer invloed op politieke besluiten kunnen krijgen. Daarvoor mag ook nieuwe technologie worden ingezet.