Binnenstad & Wijken

Binnenstad
Hengeloërs zijn niet te spreken over hun binnenstad, terwijl ze er juist trots op zouden moeten zijn. Daarom moet het centrum snel worden aangepakt. Zo is een ruimhartig parkeerbeleid noodzakelijk, er moet een einde aan de leegstand komen en de herinrichting van het marktplein verdient absolute voorrang.

Het inhaken op technologische ontwikkelingen, creativiteit en ‘anders denken’ zijn onder meer nodig voor het terrassenbeleid en (horeca)vergunningen met glijdende sluitingstijden. Want alles moet uit de kast worden gehaald om de binnenstad weer levendig te maken.

Parkeren
LokaalHengelo wil een blauwe zone en kostenvrij parkeren invoeren in de binnenstad. De introductie mag eventueel over een periode van vier jaar worden uitgesmeerd, waarbij elk jaar een kwart van het parkeertarief afgebouwd. En zolang de herinrichting van het marktplein nog niet is begonnen, dient het onmiddellijk te worden opengesteld als parkeerterrein.

Marktplein
LokaalHengelo is geen voorstander van een miljoeneninvestering voor het opknappen van het marktplein, die uiteindelijk nauwelijks verbetering brengt. Maar er is dringend een facelift nodig van deze lege, gedateerde en ongezellige ruimte. Daarbij kan de warenmarkt worden verplaatst, bijvoorbeeld als een lintmarkt in de Brinkstraat en de Telgen.

Een paar basiselementen van de inrichting: een parkachtige inrichting en het groen verder de binnenstad doortrekken, een koppeling met het Prins Bernhardplantsoen, waterpartijen, een podium en een interactieve ruimte.

Een belangrijk uitgangspunt voor LokaalHengelo is dat de dag/avondhoreca er ook een plaats moet krijgen. Hetzelfde geldt voor mengvormen van (biologische) speciaalzaken. Voorbeeld: groente, fruit, vlees, brood- en banket, wijn, noten en binnen-en buitenlandse bieren. Indien wenselijk en waar mogelijk met een terras.

De Hengelose kunstwereld moet de plannen samen met de bevolking invullen. De Hengeloërs kiezen het beste ontwerp via een referendum.

Ondernemers
Er moet een actief beleid komen voor het aantrekken van ondernemers in de binnenstad, inclusief grote winkelketens en horecazaken. De gemeente moet daarvoor gunstige facilitaire en financiële voorwaarden scheppen.

Reuring
Naast een theatercafé zou de komst van onder meer een ‘amusement-center’  meer reuring in de binnenstad brengen. Lokaal Hengelo wil daarover een discussie op gang brengen. Daarnaast is een betere handhaving nodig voor de vele illegale  kansspel -en digitale automaten.

Wijken
De wijkraden en dorpsraad Beckum moeten meer zeggenschap krijgen met een zelf te besteden budget voor o.a. meer speelplekken en speelruimte voor kinderen en jongeren. Hengelose wijken en buurten moeten ook meer zelfbestuur en buurtrechten krijgen.

Ruim baan voor actieve wijkbewoners
Actieve wijkbewoners moet kunnen meebeslissen en moeten meer directe invloed krijgen op het wel en wee van hun woonbuurten. De gemeente en de gemeenteraad moeten daartoe de gegevens aanleveren, waarmee de gemeente, organisaties en inwonersinitiatieven tijdens inspraakbijeenkomsten heldere keuzes én plannen kunnen maken.

Baas in eigen stad
Meer dan 10 procent van de gemeentebegroting is bestemd voor gemeenschappelijke regelingen met andere gemeenten en overheidsorganen. LokaalHengelo vindt dat de gemeenteraad de baas moet zijn in eigen stad en wil daarom bekijken of Hengelo uit die regelingen kan stappen, zeker als ze geen aantoonbare toegevoegde waarde hebben of meer geld kosten dan het oplevert. Daarbij moeten alternatieven worden onderzocht. Om armoedebeleid en schuldhulpverlening echt te verbeteren moet de gemeente uit de Stadsbank Oost Nederland stappen en zelf een oplossing aandragen.