Economie, werkgelegenheid & financiën

Een sluitende financiële begroting is van groot belang, maar er moet een eind komen aan de steeds terugkerende lastenverhogingen voor de inwoners en de verspilling van belastinggeld. Zo heeft LokaalHengelo zich tot het uiterste verzet tegen geldverslindende prestigeprojecten zoals het stadskantoor, Warmtenet en het WTC. Het verhogen van de belastingdruk voor de inwoners moet stoppen en daar waar mogelijk omlaag.

LokaalHengelo is voorstander van een personeelsstop bij de gemeentelijke organisatie, en korte en transparante procedures moeten een snellere afhandeling tot gevolg hebben. Het inhuren van dure bureaus moet worden voorkomen en als dit echt noodzakelijk is behoren de kosten transparant en inzichtelijk zijn, inclusief het verplicht opstellen van een prestatieovereenkomst.

De deelname aan gemeenschappelijke regelingen moet tegen het licht worden gehouden. Want Hengelo heeft in de afgelopen decennia veel invloed verloren en geld weggegeven aan allerlei samenwerkingsverbanden zoals de Regio Twente. Inmiddels is 15 procent van de gemeentebegroting daardoor niet meer te beïnvloeden. Daar moet snel een eind aan komen.

Er zijn extra middelen nodig voor meer innovatie: Hengelo wordt daarmee een ‘slimme stad’ (Smart City) waarin de informatietechnologie en het internet gebruikt worden om de stad te beheren en te besturen. Ten behoeve van inwoners, passanten én winkeliers moeten de parkeerplaatsen in de openbare ruimte zoveel mogelijk worden ingericht als blauwe zone.

En, niet het minst belangrijk: de werkgelegenheid bij bedrijven moet worden behouden, nieuwe bedrijven moeten worden aangetrokken.