Kunst & Cultuur

LokaalHengelo is voorstander van extra ondersteuning van culturele verenigingen en wil ook de gemeentevlag overal in de stad zien wapperen. Want kunst en cultuur geven extra identiteit aan Hengelo en dat moet hier weer meer gaan leven, net als het tonen van de gemeentevlag.

Het maatschappelijk draagvlak is belangrijk bij het bepalen van de voorkeuren in het kunst- en cultuurbeleid. De kernvraag: waar ligt de belangstelling van de Hengelose bevolking? Het antwoord daarop is de basis voor het toewijzen van de beschikbare middelen.
Niet een kleine groep mensen moet bepalen waar het geld voor kunst en cultuur wordt ingezet. Daarvoor is een breed draagvlak nodig, met een eerlijke verdeling van de middelen.

Prioriteit krijgen instellingen zoals Schouwburg Hengelo, Metropool, Stichting Heartpool en de bibliotheek, die een groot aanbod voor een breed publiek bieden. Wel moet worden voorkomen dat exploitatieverliezen ongewenste bezuinigingen tot gevolg hebben bij andere belangrijke kernvoorzieningen.

Culturele verenigingen vormen een belangrijk deel van de samenleving en mogen niet worden vergeten!

Kunst in de openbare ruimte draagt bij aan het verlevendigen van het woon‐ en leefklimaat. LokaalHengelo is daarom voorstander van een kunstroute in de binnenstad met Hengelose kunstenaars. De wijkraden en andere belanghebbenden moeten nauw betrokken worden bij de verdeling van de subsidie en bij de keuze en uitvoering van de ontwerpen.