Natuur & Milieu

Dierenwelzijn
LokaalHengelo is als dé partij voor dierenwelzijn voor het afschaffen van hondenbelasting en voorstander van meer financiële armslag voor dierenasiel en dierenambulance. De gemeente moet zorg dragen voor ontsnapte of achtergelaten gezelschapsdieren. Hiervoor is een goed identificatie‐ en registratiesysteem noodzakelijk. Katten die buiten mogen lopen dienen zoveel mogelijk gesteriliseerd te worden. LokaalHengelo wil een project starten waarbij asielhonden eenzaamheid gaan bestrijden. Zie: https://www.animalstoday.nl/asieldieren-voor-ouderen-en-minima

Landbouw
Diervriendelijke en duurzame vormen van veehouderij moeten worden gestimuleerd. Stallen waarin het vee het hele jaar doorbrengen zonder een weide te zien, zijn taboe.

Meer groen
Groene plekken zoals de Bataafse Kamp, het Prins Bernhardplantsoen en het Weusthagpark moeten worden gekoesterd, want daar zijn er niet veel van in de stad. Er zou daarom eens moeten worden onderzocht of braakliggende terreinen kunnen worden ingericht als kleinschalige parken.

De bedreigde bijenstand vraagt ook aandacht. Lokale initiatieven op dat gebied, eventueel in samenwerking met de stadsimker, verdienen steun.

Geluids- en rookoverlast
Geluidsoverlast moet meer aandacht krijgen in Hengelo. Veel inwoners van onze gemeente die dicht tegen het Twentekanaal en aan het spoor wonen, worden dagelijks geconfronteerd met geluidsoverlast en gevaar voor ongelukken door bedrijven, het verkeer en het spoor. Een goede regelgeving met betrekking tot geluidsoverlast is van groot belang en er moet streng en regelmatig op gehandhaafd worden. Bovendien moet rookoverlast in de buurt van kinderen zoveel mogelijk worden voorkomen.

Zonnepanelen en milieuvriendelijke bouw
Huiseigenaren moeten worden gestimuleerd om hun woning te isoleren en/of te voorzien van zonnepanelen door bijvoorbeeld subsidie‐ en/of leningen. Eigenlijk zou alle nieuwbouw zonnepanelen op de daken moeten krijgen, te beginnen met de woningen van Welbions. Daarnaast is er een rol voor de gemeente weggelegd bij het stimuleren van milieuvriendelijke nieuwbouw van woningen en bedrijfspanden en het gebruik van hernieuwbare materialen.