Onderwijs

Iedereen behoort in het onderwijs gelijke kansen te krijgen. Er mag geen verschil van kwaliteit zijn tussen openbaar- en bijzonder onderwijs. LokaalHengelo is daarom vóór gelijkwaardigheid.

Hengelo beschikt over diverse vormen van speciaal onderwijs, die door overheidsbezuinigingen dreigen te verdwijnen. Het huidige niveau moet in elk geval behouden blijven. Bovendien wil LokaalHengelo het hoogwaardig technisch onderwijs op MBO+niveau verder ontwikkelen terwijl de gemeente de vestiging van HBO-opleidingen actief moet bevorderen. Deze opleidingen moeten bij voorkeur aansluiten op het Hengelose bedrijfsleven.

Alles moet in het werk worden gesteld om weer een vestiging van het hoger beroepsonderwijs naar Hengelo te krijgen.