Veiligheid & Openbare orde

LokaalHengelo is bezorgd over de toenemende criminaliteit en drugsgebruik en is voor een harde aanpak. Veiligheid en openbare orde zijn een belangrijk gegeven,  ook hier past een lik-op-stuk-beleid. Gedoogbeleid is uit den boze, preventief optreden om criminaliteit en ordeverstoringen te voorkomen is van groot belang. Dat vraagt om initiatieven van de gemeente, en dit geldt zeker voor de binnenstad.

Cameratoezicht draagt bij aan de veiligheid en vergroot de pakkans, overigens niet alleen in het stadscentrum. Zo kunnen camera’s worden ingezet bij onveilige locaties (zoals fietstunnels), maar ook bij de hotspots voor afvaldump. Boa’s moeten voor hun zelfbescherming worden uitgerust met bodycams, aangeschaft door de gemeente. Dat geldt ook voor drones, die gebruikt kunnen worden bij opsporen van drugs en het beveiligen van evenementen.

LokaalHengelo vindt overigens dat bij een overtreding direct moet worden gehandhaafd.