Verkeer & Vervoer

LokaalHengelo is voorstander van een knelpuntenanalyse van gevaarlijke wegen en kruispunten in Hengelo met uitvoerbare oplossingen en een duidelijke planning.

Verkeersluwe woonwijken en goed bereikbare winkelcentra en bedrijventerreinen zijn belangrijk. Alle rotondes moeten dezelfde voorrangsregels krijgen.

De veiligheid voor voetgangers en fietsers vereist extra aandacht. Waar mogelijk springen de verkeerslichten voor voetgangers en fietsers vaker op groen. Goede en veilige wandel‐ en fietspaden zijn onmisbaar. LokaalHengelo volgt daarbij grotendeels de aandachtspunten van de Fietsersbond.