Zorg & Welzijn

Verdere landelijke bezuinigingen op de zorg zijn onaanvaardbaar: ze raken de Hengelose ouderen en gehandicapten keihard. LokaalHengelo is daarom voor een lokale aanpassing. De afgelopen jaren zijn vooral de kwetsbare ouderen in de gemeente de dupe geworden van de gemeentelijke bezuinigingen op de WMO. Daarom moet er extra aandacht voor senioren komen.

Bezuinigingen kunnen niet alleen worden opgevangen met meer preventief beleid, er is ook vernieuwing en verbetering van zorg nodig. Goede buurtzorg is daarbij essentieel.

Volwaardig ziekenhuis:
LokaalHengelo maakt zich sterk om een verdere afbouw van het ZGT te voorkomen. Hengeloƫrs hebben recht op een volwaardig, goed bereikbaar ziekenhuis inclusief spoedeisende hulp en betaalbare parkeertarieven, zodat ze niet genoodzaakt zijn om naar andere ziekenhuizen uit te wijken.