Tijdelijke vervanging van fractievoorzitter Gerrit Megelink

De huidige fractievoorzitter van Lokaal Hengelo, Gerrit Megelink, moet wegens gezondheidsredenen zijn functie tijdelijk neerleggen om aan zijn herstel te gaan werken. Het bestuur van Lokaal Hengelo heeft begrip voor zijn besluit en hoopt dat hij in goede gezondheid zo spoedig mogelijk in de politieke arena mag terugkeren.

Het bestuur van Lokaal Hengelo heeft Jeffrey Scholten bereid gevonden om de tijdelijke leemte op te vangen. De heer Scholten is nu fractievertegenwoordiger, vervulde daarvoor een functie in het bestuur en maakte indruk als bevlogen campagneleider bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen voor Lokaal Hengelo. Hij gaat zich in de fractie o.a. intensief bezig houden met het sociaal domein, een onderdeel dat sterk bij hem als persoon ligt.

Huidig raadslid Seviye van Wier-Koca en de nummer 2 van de lijst van Lokaal Hengelo, zal het fractievoorzitterschap waarnemen met de daarbij behorende taken.

Het bestuur van Lokaal Hengelo heeft alle vertrouwen in de nieuwe line-up en gaat er vanuit dat hiermee de continuïteit van de fractie voor de komende periode gewaarborgd is en wenst de heer Gerrit Megelink een voorspoedig herstel toe.

 

Dit persbericht is geplaatst namens het bestuur van LokaalHengelo.