Valse beloftes en (weer) achterkamertjespolitiek

Op maandag 18 september 2017 heeft LokaalHengelo een actie gehouden voor de ingang van het ZGT ziekenhuis in Hengelo. De actie was toen een groot succes. Veel van onze leden hadden de moeite genomen om aan te geven dat de uitholling van het ziekenhuis in Hengelo gestopt moet worden en dat Hengelo weer terug moet naar een volwaardig ziekenhuis. Ook hebben wij toen een petitie met een verklaring aan de Raad van Bestuur (RvB) van het ZGT overhandigd. De petitie met bijna 4000 digitale handtekeningen en een verklaring dat het genoeg is geweest met de bezuinigingen. Als er al  bezuinigd moet worden, moet dat maar gezocht  worden in het management en minder luxe.   De RvB heeft er niets meegedaan.

Arrogantie, achterkamertjes en valse beloftes

Ook daarna hebben wij steeds politieke druk uitgeoefend,  maar de arrogantie van de RvB van het ZGT ging zover, dat men zelfs het lef had om per 1 januari 2018 de parkeertarieven met 50% te verhogen en daarna aan te kondigen dat de Spoedeisende Hulp naar Almelo zal gaan. Voor LokaalHengelo is dit onbespreekbaar en niet te verteren. Hengelo heeft recht op een Spoedeisende Hulp en een volwaardig ziekenhuis.. Op dezelfde dag (18/9/2017), na de actie van LokaalHengelo, was er ook een besloten vergadering met de RvB en de fracties van de gemeenteraad. LokaalHengelo heeft toen aangegeven daar niet aan mee te doen. Geen achterkamertjesoverleg maar open kaart spelen naar het personeel en de inwoners van Hengelo e.o.  Toen bleek al dat beloftes van bepaalde partijen weinig waard waren. Ging o.a. ProHengelo in 2014 nog de verkiezingen in met de leus dat ze tegen de achterkamertjes waren, nu blijkt dat ze er 4 jaar lang deelgenoot van zijn geweest. Valse beloftes dus maar daar blijft het niet bij.

Weer achterkamertjesoverleg en geen transparantie

Ook nu, op 20 februari 2018, is er weer een besloten vergadering gepland tussen de onbetrouwbare RvB van het ZGT en de gemeenteraad en ook nu zal de fractie van LokaalHengelo daar (hoogstwaarschijnlijk als enige partij) niet aan mee doen. Het zijn bijeenkomsten die niets brengen maar wel laten zien dat sommige partijen niets hebben met wat de inwoners graag willen.  Geen loze beloftes voor de verkiezingen en geen achterkamertjespolitiek maar volksvertegenwoordigers die knokken voor Hengelo met een volwaardig ziekenhuis. Gelukkig is er in ieder geval één partij die daar wel voor knokt en die haar beloftes ook nakomt. Daar kunt u ook de komende 4 jaar lang op rekenen.

LokaalHengelo staat voor transparantie en een volwaardige zorg in Hengelo en zet zich daarvoor in.

De redactie van LokaalHengelo