Verslag Algemene Ledenvergadering

In een goed bezochte Algemene Ledenvergadering van LokaalHengelo, donderdagavond 15 november in de Schouwburg Hengelo, zijn een aantal belangrijke besluiten genomen. Zo is het bestuur weer op sterkte gebracht en bestaat deze nu uit 6 leden. Verder hebben de leden gepraat over hoe het verder moet met de partij en zijn de Missie en Visie vastgesteld. De kernwaarden van LokaalHengelo zijn de 3 B’s te weten:

Betrouwbaar, Betrokken en Benaderbaar.

De Missie van LokaalHengelo is dat de lokale partij onafhankelijk blijft, er is voor iedereen in Hengelo en toegevoegde waarde heeft in de lokale politiek. Onze Visie is dat Hengelo weer een florerende, vitale en democratische stad wordt en dat de inwoners weer trots zijn op hun stad.

Het bestuur is uitgebreid met Arnold Brouwers, Serkan Tamer, Ruud van der Keur en Leo Janssen. De penningmeester Fred de Jong was herbenoembaar en is met algemene stemmen herkozen. Een foto van het gehele bestuur volgt zo spoedig mogelijk. 

LokaalHengelo is klaar voor de toekomst want het is UwStadUwStemUwPartij.