Vertrek trainingscentrum FC Twente

LokaalHengelo heeft eind vorig jaar al vragen gesteld over een mogelijk vertrek van FC Twente: https://www.lokaal-hengelo.nl/vragen-over-uitspraken-evert-bleuming-van-fc-twente/ . Ondanks ontwijkende en gerstellende worden van het college blijkt dat we, helaas, ons niet ten onrechte zorgen hebben gemaakt over het vertrek van FC Twente uit Hengelo. Daarom hebben twee raadsleden van LokaalHengelo de onderstaande vragen gesteld aan het college.

Vragen aan het College over vertrek FC Twente

Geachte college,

De Enschedese gemeenteraad heeft op 08-04-2019 met het kwijtschelden van vijf miljoen euro van de gemeentelijke lening van 17 miljoen snoeiharde eisen gesteld. Voorwaarde is dat FC Twente zo snel als mogelijk met de jeugd en vrouwen van Hengelo terugkeert naar Enschede. Naast de kwijtschelding is de gemeente Enschede bereid om negen miljoen van de gemeentelijke lening een achtergesteld karakter te geven. LokaalHengelo attendeerde het college reeds op 30-11-2019 op een vertrek van FC Twente. Helaas moeten we als LokaalHengelo concluderen dat het college elke vorm van feeling mist als het om topsport gaat en hier vervolgens verzuimt om adequaat op te acteren. Ongelukkigerwijs bleek onze waarschuwing tot vertrek van FCT slechts gericht aan dovemansoren. Bij topsport en met name betaald voetbal regeert de emotie en niet het rationele. Opzienbarend en exemplarisch van het bovengenoemde is het stemgedrag van D66 en VVD in Enschede die een rapide exit uit Hengelo als voorwaarde stellen. Beide partijen maken óók deel uit van het Hengelose college hetgeen voldoende zegt over z.g onderlinge samenwerking of GR. Alle politieke college protagonisten ten spijt ‘welkom in de wereld van het betaalde voetbal’.

LokaalHengelo constateert dat het college heeft verzuimd op het voorgenoemde tijdig te acteren met een toekomstvisie betreffende topsport/ FCT op het FBK- complex. We hebben daar de onderstaande vragen over.

  1. Is het college het met LokaalHengelo eens dat het tijdig niet-acteren ( zie vragen LH 30-11-2019) en het tekortschieten van overleg met de onderhavige partijen het vertrek uit Hengelo van de FCT een voldongen feit is? Zo ja, is er een plan B. Zo nee, graag uitleg.
  2. In het kader van onderlinge samenwerking tussen beide gemeenten, welke (politieke) consequenties verbindt het college aan het voornemen van zowel de FCT alsmede de gemeente Enschede? Zo nee, waarom niet? Citaat 10-01-2019 college op antwoorden van LokaalHengelo: ‘dit brengt forse investeringen met zich mee die momenteel niet passen in de begrotingen van de gemeente Hengelo of van FC Twente. Het college is trots op de huisvesting van de voetbalacademie van FC Twente/ en Heracles. Zij zet zich binnen de mogelijkheden in om deze zo goed mogelijk te blijven faciliteren in Hengelo. 
  3. Is het college het met LokaalHengelo eens dat zowel FCT als de gemeente Enschede het Hengelose college niet serieus neemt en overvalt met de verhuizing naar Enschede? Wie betaalt, bepaalt. Zo ja, betekent deze Enschedese overval dat het college hier consequenties aan verbindt? Zo nee, graag uitleg.
  4. LokaalHengelo heeft reeds op 30-11-2019 aangegeven een warm voorstander van topvoetbal voor vrouwen op het FBK-complex te zijn. In het kader van de aanstaande FCT-exit vragen we nogmaals aan het college om zowel met het Enschedese college alsmede met de FCT in gesprek te gaan om op het FBK- stadioncomplex een veld te creëren met tribunes voor zo’n 6000 toeschouwers zodat de vrouwen van FCT hun thuiswedstrijden daar kunnen spelen. Tenslotte ontstaat door het vertrek van de academie voldoende ruimte. Bent u het met onze visie eens en wilt u met de aangaande partijen hierover overleg plegen? Zo nee, graag uitleg.

Wij kijken uit naar het antwoord op onze vragen.

Met vriendelijke groet,

Jeffrey Scholten

Seviye van Wier – Koca

LokaalHengelo