Vliegas in zoutholtes?

ZouthuisjesTwence en AkzoNobel willen lege zoutholtes vullen met vliegas van Twence. Vliegas zijn vaste afvalstoffen uit de verbrandingsketels van de Boeldershoek. Die horen niet in de bodem van lege zoutholtes. Raadslid Leo Janssen heeft hierover vragen gesteld aan B&W. Lees deze brief: Vragen over storten van vliegas in de Twentse bodem 10-11-2015 .

kaart zoutholtes akzonobelIn het zoutwinningsgebied van AkzoNobel liggen zo’n 63 zoutholtes, die instabiel zijn. Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Een kleine veertig zoutholtes staan op instorten. Net zoals in 1991 gebeurde aan de Havenweg. De zoutholtes moeten gevuld worden, maar niet met giftig afval zoals het vliegas van Twence.

Een paar maanden geleden heeft AkzoNobel en Twence een informatieavond gehouden voor buurtbewoners. Met zeer veel woorden is daar uitgelegd, dat vliegas in de bodem geen enkel gevaar oplevert. Men had zelfs een beker vliegas meegenomen om te laten zien.

Een buurtbewoner wilde de proef op de som nemen. Als vliegas niet gevaarlijk is kon hij het toch in zijn mond stoppen? Hij doopte een vinger in het grijze poeder, maar kreeg duidelijk te verstaan dat zoiets beslist niet kon. Hij moest maar snel zijn handen gaan wassen. Dit terzijde.

onderteken petitieIn gemeente Enschede hebben SP, Groen Links en de Partij voor de Dieren op 9 november 2015 het initiatief genomen voor een online petitie op http://www.geenafvalintwentsebodem.nl/. Men wil op het grondgebied van Enschede als proefproject drie zoutholtes vullen met vliegas. Het uiteindelijke doel is om 22 zoutcavernes met het afval te vullen.

Hengelo lijkt te slapen, want wat onder de bodem van buurgemeenten gebeurt is heel ver weg.  Zoals de olielekken in 2014 in het natuurgebied Amtsvenn vlak over de grens. Daar is een strategische voorraad olie in zoutcavernes opgeslagen. Op 16 november 2015 is men ook beginnen met het vullen van drie zoutholtes in Enschede met olie vanuit Argos aan de Petroleumhaven in Hengelo.

Veel partijen, ook in Hengelo, hebben zich hiertegen verzet.  Is olie en vliegas in de bodem een tikkende milieubom. Hoe groot is de kans op veranderingen in de bodemlagen in het zoutwinningsgebied? Wie zegt dat de problemen aan de gemeentegrens van Hengelo stoppen, als de boel gaat schuiven of dalen?

Er is geen wetenschapper of bodemdeskundige competent genoeg is om iets zinnigs te zeggen over de bodem in de toekomst. Niemand kan dus beoordelen of in de toekomst veranderingen in de bodem plaatsvinden, waardoor vliegas of olie door de bodem gaat zwerven. Minister Kamp weet het echter beter: olie- en vliegas-opslag in zoutcavernes is veilig. Dus stelt in Hengelo niemand meer vragen over de plannen met de opslag van vliegas.

Korte termijn economische belangen lijken de doorslag te geven. Zo worden toekomstige generaties opgezadeld met afval op plaatsen, waar dat in de toekomst verkeerd kan uitpakken. Denk maar aan asbest in de bodem, dat dertig-veertig jaar geleden nog onschuldig bouwafval was.

Lokaal-Hengelo en Leo Janssen zijn klaarwakker wat betreft de toekomst van de zoutcavernes. Lokaal-Hengelo maakt zich dan ook grote zorgen over de gevolgen van het dumpen van vliegas.

Om die reden roept Lokaal-Hengelo ook inwoners van Hengelo op om de petitie te ondertekenen! Het gaat om EEN zoutwinningsgebied, dat deels in gemeente Hengelo en deels in Enschede ligt. De plannen voor gemeente Enschede hebben ook gevolgen voor Hengelo en omgekeerd.

Lokaal-Hengelo wacht op antwoord van B&W.