Volgt na de sluiting van de Blokker, nu ook de Hema?

We maken ons al een hele lange tijd zorgen over de z.g. vitale binnenstad van het college, vertegenwoordigd door de wethouder Elferink. Dat hij vandaag in de krant staat met een succesverhaal van de Pastoriestraat is niet bepaald zijn verdienste maar dat van de georganiseerde ondernemers in de Pastoriestraat. De gemeente hobbelde erachteraan en kwam na veel gedoe eindelijk met een verstandige investering. De straten in de binnenstad waar wel wat te doen is komen altijd van de ondernemers zelf, daar zijn ook goede voorbeelden van.

Blokker

Successen moet je ook vieren maar als we eerlijk zijn valt er weinig te vieren als het om de binnenstad gaat. We hebben veel winkel leegstand op belangrijke punten in de stad. De gemeente heeft altijd als eerste aanvalsplan het aanpassen van de straatstenen naar een warme kleur. het eerstvolgende project staat voor het tweede deel van de Enschedesestraat. Vorig jaar hadden we gezegd, er zijn straten in Hengelo (of pleinen) waar de nood hoger is. Tot dat deze week officieel bekend werd dat de laatste Blokker aan de Enschedesestraat binnenkort definitief dicht gaat. Dit laat weer zien dat we als stad niet aantrekkelijk genoeg zijn voor de grote winkelketens.

Hema

We hadden uit het geruchten circuit allang gehoord dat Blokker mogelijk zou sluiten. Toch was het verrassend voor veel organisaties waaronder SCH en de gemeente. We vragen ons dan ook af of hun netwerk wel goed genoeg is of dat ze goed toneel kunnen spelen. Maar goed, voor hetzelfde geld wisten ze het echt niet dus geven we hen alvast een goede tip, ze kunnen dan niet meer verbaasd zijn en met een beetje geluk kunnen ze de winkel voor Hengelo redden.

Wij hebben namelijk uit diverse bronnen vernomen dat de winkelketen Hema van plan is om de vestiging in Hengelo te sluiten. Dat is dan ook de reden om extra hard aan de bel te trekken bij het college en een brief met vragen te sturen. Dan kunnen ze straks i.p.v. een toneelstukje of verbazing, verantwoording afleggen over wat ze gedaan hebben om te voorkomen dat onze stad verder uitgekleed wordt. Na het ziekenhuis debacle deze week krijgen we dit er  ook nog bij. Tijd voor het luiden van de noodklok en hopelijk gebeurt er dan eindelijk iets, daarom de onderstaande brief.

Inleiding geschreven door de redactie van LokaalHengelo

Brief 30-6-2017 aan het college

Geachte College,

Met verbijstering hebben wij kennis genomen van het feit dat de laatste Blokker, en tevens één van de gezichtsbepalende winkels in de binnenstad van Hengelo, in september gaat verdwijnen.

Ook zijn wij verbaasd over de reactie van de Stichting Centrummanagement Hengelo (SCH) dat zij zich overvallen voelen door het nieuws van de sluiting. Een organisatie die juist opgericht is om dit soort zaken als eerste te vernemen en eventueel te reageren en te voorkomen. Na de sluiting van V&D en vele andere zaken in de binnenstad is dit een slechte zaak en wij vragen ons echt af hoe we SCH weer een prominente plek kunnen geven, zodat ze wel goed worden geïnformeerd en mee kunnen werken aan de, voor iedere Hengeloër en passanten, zo gewenste bruisende binnenstad. Voorlopig zien we nog steeds een leegloop van de binnenstad.

Tegelijkertijd vernemen we dat  Enschede wel een zogenaamde ‘Nieuwste Blokker’ krijgt en dat er landelijk 200 van dit soort vestigingen gaan komen. De vraag is waarom kan dit niet in Hengelo?

Wij hebben de volgende vragen aan u.

  1. Kunt ons uitleggen hoe het komt dat (schijnbaar) als donderslag bij heldere hemel, want zo komt het wel een beetje over, er plotseling bekend wordt gemaakt dat de laatste overgebleven Blokker gaat sluiten in Hengelo en waarom zowel de SCH als ook de gemeente (schijnbaar) niet op de hoogte waren van deze sluiting?
  2. Gaat u en/of de SCH nog in gesprek met Blokker om te kijken of er nog mogelijkheden zijn om de sluiting te voorkomen of te supporten dat de ‘Nieuwe Blokker’ ook in Hengelo gevestigd kan worden? Zo ja, op welke termijn gaat u dit doen. Zo nee, waarom niet?
  3. U heeft het steeds over een aantrekkelijke binnenstad maar steeds meer winkels gaan sluiten en burgers zijn en worden steeds ontevredener over de binnenstad. Er is zelfs een sterk gerucht dat de winkelketen Hema voornemens is om de filiaal in Hengelo te gaan sluiten. Ook Ilse van Kleef van modehuis Wagenaar heeft dit al eens aan ondergetekende aangegeven.
  • Vraag: Wat gaat u op korte termijn doen om deze verdere aftakeling van de binnenstad te voorkomen en gaat u extra maatregelen of acties nemen om op korte termijn aansprekende winkels naar Hengelo te halen? Zo ja, wat zijn deze extra maatregelen of acties dan? Zo nee, waarom niet?
  • Vraag: Bent U op de hoogte van de geruchten over de mogelijke sluiting van de Hema. Zo Ja, welke acties kunt u nog ondernemen om deze winkelketen voor Hengelo te behouden. Zo nee, neemt u contact op met de Hema voor bevestiging danwel ontkenning van dit gerucht(en)?
  • Vraag: Verder zou LokaalHengelo graag willen weten of het college en/of de SCH nog meer vertreksignalen van winkels in de binnenstad heeft ontvangen en zo ja welke deze  dan zijn en welke maatregelen al genomen zijn?

Wij zien uw reactie graag met belangstelling en spoed tegemoet.                                               

Hoogachtend,

Namens Lokaal-Hengelo,

Leo Janssen,

Fractievoorzitter